ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СИСТЕМАТА ЗА ЛАТЕРАЛНО МИСЛЕНЕОбразование

ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СИСТЕМАТА ЗА ЛАТЕРАЛНО МИСЛЕНЕ

През пърата година се акцентува на началното въвеждане на децата в системата за латерално мислене. Започва се с природата на
ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЯКОТО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ В УЧИЛИЩЕОбразование

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЯКОТО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ В УЧИЛИЩЕ

Прякото преподаване на мислене в училище дава умения чрез усвояването, упражняването и практикуването им. То оказва съществено влияние върху развитието
ПРОЕКТЪТ УЧИЛИЩЕ ЗА ИДЕИОбразование

ПРОЕКТЪТ УЧИЛИЩЕ ЗА ИДЕИ

Преди петнадесет години, аз не подозирах какво мощно средство е “Системата за латерално мислене” на професор Едуард де Боно. Прозрях
НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ ДА МИСЛИОбразование

НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ ДА МИСЛИ

Ако искате да започнете да усвоявате практическите похвати на професор Едуард де Боно, започнете с книгата му “Научете детето си
МИСЛИ НА ЕДУАРД ДЕ БОНООбразование

МИСЛИ НА ЕДУАРД ДЕ БОНО

В някои области можем да получим пълна информация и тогава тези области стават рутина, която не изисква мислене. Сега и
КОЙ Е ЕДУАРД ДЕ БОНООбразование

КОЙ Е ЕДУАРД ДЕ БОНО

Едуард де Боно е роден в Малта през 1933 година. По време на Втората световна война се обучава в колежа “Свети
УЧИЛИЩНАТА РЕФОРМА – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТАОбразование

УЧИЛИЩНАТА РЕФОРМА – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТА

Българското училище разполага с традиции и достатъчно натрупан опит в обучението и възпитанието. Добрите резултати са плод на високия професионализъм
ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТОбразование

ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ

През годините, прекарани в българското училище, успях да опозная предизвикателствата на учителската професия. Стремях се да свързвам практическите примери и
ЗАКОНИТЕ И ПРАВОТООбщество

ЗАКОНИТЕ И ПРАВОТО

Деспот е онзи, който поставя себе си над законите. Жан Жак Русо   Идеята за правото съществува, откакто съществува човешкият
ДЪЛГОТО ЧАКАНЕОбщество

ДЪЛГОТО ЧАКАНЕ

Текат дни, години, а те все не ни доближават до живота,  който искаме да изживеем. Случването не се случва. Но
error: Свържете се с автора за разрешение!!