В ПАМЕТ НА СТИВЪН ХОКИНГ

Стивън Хокинг
Време за четене: 3 минути

На него принадлежат думите: ”Гледайте нагоре към звездите, а не долу в краката си. Опитвайте се да осмисляте това, което виждате и се чудете защо съществува Вселената. Бъдете любопитни.” Звучи като  формула за смисления му живот, отдаден на науката и човечеството. Думи на човек, който превъзмогна физическото си увреждане, но разви мисленето и духа си. Навярно много може да се говори за невероятната му сила, осъзнавайки факта, че на 21 години той се оказва на кота нула в своя живот. С какви нагласи  е трябвалo да се въоръжи, когато специалистите не са му давали повече от две години живот! Най- естествено би било за обикновения човек да се поддаде на депресия и песимизъм. Но това не се случва с необикновения Стивън Хокинг, който не само решава да приеме предизвикателствата, които му е подготвила  съдбата, но и да ги превъзмогне, създавайки наука за Вселената и Бъдещето на човешкия свят. Животът му се  превръща  в неизчерпаем извор на кураж за всеки, който има нужда. Доказателство, че човек може според възможностите си може да се посвети на  големи и велики цели.

Неговата обединена теория за възникването и развитието на Вселената и смисъла на човешкото съществуване го нарежда в редицата на световните умове, прокарали пътя на науката през цялата й история. Със своите математически модели Хокинг прониква в  дълбоките слоеве на Вселената. Правейки това, той демонстрира високи нива на научно мислене. Принципите, върху които той конструира хипотезите и твърденията  си,  потвърждават  научен стандарт, който ще остане недостижим и през следващите сто години. Тепърва съвременници от Бъдещето ще потвърждават казаното от него, а името му ще бъде цитирано по начинa, по който днес споменаваме името  на Айнщайн. А  неговите теоретични достижения ще продължават все така да провокират нашето въображение и любознателност, защото те са достъпни и за хора без съответната научна подготовка.

Стивън Хокинг мислеше с концепции. Нека да вземем пример: Каква е концепцията му за Вселената? Концепцията му може да бъде, че не можем да опазим нашата малка планета, ако не познаваме  Вселената. Интересното е, че на познавателно равнище неговите научни трактовки са достъпни, защото не са неясни и абстрактни. И всеки според възможностите  си, и на различно равнище може да намери  онази информация, която ще му позволи да се ориентира в глобалните проблеми на днешния свят и специалната роля на човека в опознаването на Вселената. Науката, която Хокинг създава не е просто научно познание, а наследство от ценности, които трябва да изучаваме, ако искаме да оцелеем.

Ограничен във физическите си движения, Хокинг беше истински пътешественик във времето. Той достигаше с ума си там, където никой от нас  не може да стигне. Усещането е по-скоро за такава точност, сякаш  лично всичко е видял и описал. И се чувства задължен да ни го представи, така че да ни направи част от вселенското му мислене. Затова ако пожелаете да тръгнете на дълго пътешествие и не познавате пътищата, от време на време прочитайте по нещо, написано от Стивън Хокинг. В този случай главните посоки са три – човекът, Земята, Вселената. Следвайте ги, и останете любопитни. Светла му памет!

error: Свържете се с автора за разрешение!!