ЛАТЕРАЛНОТО МИСЛЕНЕ И УСПЯВАНЕТО

преподаване на мислене
Време за четене: 5 минути

Знаете ли, че всеки резултат в живота ни, който бихме определили като успех или провал е свързан и с нашия специфичен начин на мислене и с уменията ни да реализираме мисловна дейност. И ако все още не сте намерили синоним на думата успяванеще ви помогна. Смятам, че това е латералното  мислене, което за много от вас е едно все още непознато знание. Но ако следите моя сайт, ще научите най-важното за него. А за онези, които пожелаят и проявят определен професионален интерес, прилагайки Системата за латерално мислене на професор Едуард де Боно – ще им помогнат не само моите публикации и опита ми в прилагането му в българското училище, но и неговите книги, преведени на български език. Мои рецензии за тях можете да откриете на страницата на Детски сайт – Училище за идеи.

Ако решите да направите първата крачка и пожелаете да научите какво е това латерално (странично) мислене, изведнъж ще се озовете в една добре подредена работилница. В нея майсторът е подредил инструментите. Повежда ви търпеливо, говорейки достъпно и споделяйки опита си. Стъпка по стъпка ви преподава умения, които с времето ще се превърнат в навици и нагласи. Постепенно идеята да станете по-креативни стига до вашето подсъзнание и започвате да я чувствате  като част от желанието да успявате.

Успяването може да е резултат от осъществяването само на една единствена конкретна идея, но понякога са нужни не малко конкретни действия – преднамерени и дисциплинирани. Владеенето на умения за латерално мислене много скоро ще ви помогне да се почувствате заразeни от собствения си кураж – действията ви носят удовлетворение, но и ви дават непознато до този момент самочувствие на духа. Започвате да свиквате с радостта от постижението. Осмелявате се да освободите съзнанието си от съмнението, че няма да успеете, защото усещането за успех идва отвътре. Потенциалът на интелекта ви престава да е в “нелегалност” и придобива “гражданственост”. Очевидна е привързаността ви да използвате трудноразрешими проблеми и ситуации. Отначало гледате на тях като на поредно упражнение. С времето – като на провокация, а накрая – като на игра, чиито правила не спират да ви увличат.

Латералното мислене ви помага да изградите една нова представа за себе си. Придобитото като компетентности и умения, формира нови цели в живота ви. Помага ви да напишете вашата версия за успяването и да развиете онези качества, без които програмирането на мисленето ви би било невъзможно. Самото то се превръща в енергийна централа за успех, който престава да е мечта. Пристрастяването ви към сътворяващите идеи и концепции вече не е хаотично. Прилагайки формалните методи и похвати на професор Едуард де Боно, разбирате, че креативостта не е само понятие, а част от живота ви. Но някой трябва да ви научи на тази мъдрост, защото нейното име е латерално мислене, а то може да бъде преподавано, усвоявано и развивано. А може и като мен – да започнете сами да я изучавате.

Системата на професор Едуард де Боно ви приучва да търсите възможности там, където останалите хора виждат липса на такива. Привличат ви предизвикателствата, от които другите бягат, заради трудностите и проблемите. Освобождавате се от егоизма в мисленето и гледните ви точки се формират единствено на ценностна основа. Владеенето на мисловните инструмети и прилагането на формалните методи, техники и подходи, които са практическата основа на латералното мислене,  ви помагат да не губите посоката, която винаги ви отвежда там, където са хората. А владеенето на умения за целенасочено мислене е способност, която има мощно въздействие. При това получавате възможността да не бъркате чувствата с логиката, информацията с творчеството, истината с фалшивата новина. Латералното мислене ви помага да не се объркате в информационния поток, който ни залива всеки ден, защото  вие притежавате умения как да откривате по-бързо необходимата ви информация.

С времето приучвате интелекта да ви се подчинява. Прав е авторът, че „мисленето е комбинация от това, което прави ума, и това, което ние го караме да прави.” А Системата за латерално мислене ни учи точно на това – как да го накараме “да прави”. Няма да усетите как сте приучили вашия мозък да забелязва и да реагира на фактите, както и да обръща внимание на начина, по който те са използвани или да откривате целите, които те обслужват. И това се случва, защото вие вече владеете умения за насочване на вниманието. Това е само един пример, едно от достиженията на вашата решимост да превърнете мисленето си в действеност. Има такова понятие, въведено от професор Де Боно:”Това е умението да направиш нещо – и мисленето, което го съпътства.” Самият той определя занимаването с мисленето на действеността като главна цел на Системата за латерално мислене  – как да си поставяш цели, да планираш действията си, да генерираш идеи, алтернативи и резултати.

Знаете, че всичко започва от това какво искаме. По този начин стои и въпроса дали искате да напуснете обичайната рутина  във вашето мислене, усвоявайки нови умения.  Първото, което трябва да направите,  е да забравите колко сте умен и да не бъркате интелекта с притежаването на умения за мислене.  Това са две различни неща, защото както съм цитирала Де  Боно и друг път – интелектът не е достатъчен, за да си добър мислител. И за да не се повтарям, само ще ви припомня примера, който той дава с колата и шофьора. Има го в публикациите ми и в книгите му. Втората стъпка е да се убедите, че притежавате необходимата решимост да започнете нещо изначално, за което знаете от мен, че е достъпно за всеки. То е замислено като такова от неговия създател – да е опростено и да позволява на мозъка да възприема, да съхранява и да активирамисловните модели, разработени от професор Де Боно.

Интересното, което се случва след като се усвоили мисловните умения по Системата за латерално мислене е, че хората с творчески нагласи достигат върхове на удовлетворение, а тези които не са се възприемали до този момент като творчески мислещи, започват да демонстрират впечатляваща креативност и мотивация за успяване. Но най-важното, което всички те научават е, че успехът не е повод да се гордеем, а начин да се радваме и да споделяме с другите. Случването обаче ще стане възможно, ако сме заинтересовани и мотивирани. Ако след прочитането на тази статия се открили някаква стойност в нея, означава, че вие притежавате чувствителност към стойностите и вече сте ги открили в една идея, свързана с усвояването на умения за латерално мислене.

error: Свържете се с автора за разрешение!!