…ЗАЩОТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ И ПОМНИ

кирил и методий
Време за четене: < 1 минута

…По рождение блаженият Константин беше по-млад, а по ум и добродетели той високо летеше с духовни крила като орел. Като просвети разума си с богозарна светлина, той стана избран съсъд на светия дух и като светеше чрез него на всички с философското учение, се оказа неизчерпаема съкровищница. Подобно на извор, който изпълва цялата вселена, той напои жадните за божието слово.

Неговият по-стар брат, преблаженият Методий, от млади години започна да получава високи светски длъжности. Разцъфтявайки с мъдрост като благоуханен цвят, той стана любим на всички властници. В беседите си Методий се проявяваше като Соломон, изнасяйки дивни притчи, поуки и мисли от нивата на сърцето си, а в службата си беше приятен на всички…З атова той получи и воеводски чин, но остана в него малко време…

…Те (Кирил и Методий) отидоха в западните страни, благовестейки божието слово всред нов народ. И като преведоха целия църковен закон от гръцки език, те им го предадоха на техния език. Братята сринаха и унищожиха заблудата на триезичниците и я изхвърлиха като плевел от пшеницата, и предадоха чисто и светлообразно жито на църквата. Двамата учители засияха като като слънце в западните панонски и моравски земи, прогониха греховния мрак, просветиха народа чрез писмеността и научиха учениците си основно на църковния ред.

Кой ли наистина ще може да изрече достойна похвала за вас? Вие станахте равни на небето и като обходихте със своите стъпки цялата поднебесна земя, просветихте света.

Благословен е вашият език, чрез който посяхте духовните слова за спасение на многолюден народ. Вие двамата получихте от бога боговдъхновен дар и прогонихте отвсякъде мрака на незнанието, давайки пример за всички и разливайки духовна сладост от устата си.

Климент Охридски
Из “Похвално слово за Кирил и Методий

error: Свържете се с автора за разрешение!!