ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА – ОТ ДРУГ ЪГЪЛ

информационната агресия
Време за четене: 4 минути

Темата за африканската чума съживи въпроса за професионализма в медийното отразяване. Моето заключение до тук е, че интерпретациите продължават да са свързани с един-единствен фокус – към онези, които твърдят, че нямало африканска чума и как правителството не се справяло. Информацията ни се поднася като на конвейр, така че да се засилват съмненията, да се предизвиква и поддържа обществено напрежение, като превес да не се отдава на официалната истина, документирана от правителството и институциите. Това определено е в стила на БСП – да саботира всякакви здравословни усещания у българските граждани, че държавата функционира и институциите си гледат работата. В същото време населението се нуждае от вярна  информация за случващото се, което включва и обективно медийно отразяване на всички обществени ресурси за ликвидиране на огнището и за ограничаване на разпространениието на заразата.

Именно от гледна точка на обществените ресурси, eдва днес прочетох в един сайт, приближен до Позитано, интервю с кмета на Болярово, за когото неотдавна Антон Тодоров огласи доказателства за роднинско-семейните назначения в общината. В интервю въпросният кмет  коментира ситуацията като някакъв страничен наблюдател, плюейки правителството. За медиите, които посетиха Шарково на терен, по-важно беше всеки ден и по няколко пъти да ни показват баба Дора, отколкото да отразяват заслугите и бездействието на кмета, избран с червената бюлетинаПитам се, дали причината е в дефицита на професионализъм или се действа умишленотака че фокусът (с малки изключения) да е изцяло “против правителството”? Няма съмнение, че случаят с африканската чума изисква проверка на данните и извличане на повече информация за  обстановката и за действията на властта не само на централно ниво, но и на местно. Къде в тази ситуация беше кметът на Болярово и кметските наместници в региона. Защото кметът, според Закона за местното самоуправление и местната администрация, ръководи цялата изпълнителна власт в общината.Той отговаря за обществения ред, като  има правомощия и по Закона за МВР, a за осигуряването му може да издава и писмени заповеди. Организира изпълнението на задачи, произтичащи от законите и от актовете на висшестоящи органи и на правителството. Организира и ръководи действия при бедствия и аварии. Факт е, че възникването и разпространението на африканската чума е бедствие, което застрашава националната, а и европейската сигурност.

На колко от вас станаха известни действията и мерките, които е предприела община Болярово? Как тя е реагирала още при първия сигнал за поява на болестта? Разработена ли е била спешна общинска програма за бързо реагиране – информиране на населението, предприемане на извънредни мерки, касаещи обществения редоказване съдействие на специализираните органи и т.н. Или кметът на Болярово бе зает повече с посрещането в Шарково на лидерката на партията, към която и той принадлежи? Защото кметът  трябва да реагира първи и да потърси спешно съдействие за определяне обхвата на предпазната и на надзорната зона. Той е длъжен да поддържа способности, които да позволяват превенция – информираност на стопаните и фермерите, относно рисковете по разпространяването на болестта, мерки по ограничаване на контаките между стадата, забрана на придвижването им извън досегашното им местообитание. Инициира и предприема спешните мерки за осигуряване  входен и изходен контрол, както и ограничаването достъпа на външни хора, а не се явява съорганизатор на партийни протестни действия, целящи да заблудят населениеточрез дезинформиране и подвеждане с невярна информацияТой не е пасивен  наблюдател на присъствието на външни лица, които възпрепятстват изпълнението на мерките и присъствието им носи риск за разнасяне на заразата. Съдейства активно за провеждане на мероприятията на централната власт в района на огнището. Общината би трябвало да разполага с общинска програма като крайграничен район, който е потенциално застрашен от епидемиологично възникване на заразаВ тази връзка, в Закона за местно самоуправление и местна администрация – специално за крайграничните селски райони, трябва изрично да бъдат включени подобни текстове за задълженията и правомощията на общините и кметствата в тази посока, предвид съществуващата опасност от умишлено предизвикване на подобни епидемии и използването им като биологично оръжие.

Знаете ли каква е разликата между рибаря и журналиста? Рибарят хвърля въдицата и не знае какво ще улови. Журналистът знае какво точно иска да провери и публично да оповести. И не е достатъчно той да отразява само нечие мнение чрез медията, към която принадлежи. Усилията му трябва да са свързани с изясняване на източниците и валидността на твърденията, щом на интервюирания му се дава възможността за публично оповестяване на определена гледна точкаСправедливо и честно към публиката ще е, щом има аргументи за едно или друго твърдение, професионалистът в лицето на журналиста да  поиска назоваване на източниците или самият той да ги проучи, опровергае или потвърди. Съществува голяма разлика между обективното медийно отразяване и личното мнение. Може да бъде поискана официално информация, може да помолите и този, който излага определено твърдение да ви го обясни. Едва тогава идва ред на журналистическото обяснение, което е най-важно и то не бива да поражда съмнения. Водеща за журналиста е фактическата страна, и в никакъв случай – политическата или някаква друга конюктура.  Сериозните медии не трябва да даватшанс на спекулациите, “фалшивите новини” и “обратните факти”.

error: Свържете се с автора за разрешение!!