JASPERS

jaspers
Време за четене: < 1 минута

#Правителството одобри отчета по изпълнение на мерките от Плана за действие 2014-2020 г. на JASPERS през 2018 година. JASPERS е инициатива на ЕК, на Европейската инвестиционна банка и на други финансови институции. Работи като механизъм за техническа помощ на проекти в европейските региони. Предназначен е за дванадесет държави от ЕС, присъединили се към ЕС през 2004 и 2007 година. Целта на техническата помощ е подготовката на висококачествени проекти, които се съфинансират от ЕС. Експертна помощ през 2018 година са получили 23 проекта, финансирани от Европейските структурни инвестиционни фондове. Проектите са в областта на транспорта, околната среда, енергетиката, здравната инфраструктура, изграждане на интелигентни градове и административен капацитет.

#Одобрено е и Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и държавите членки, от една страна, и Япония, от друга, което е подписано на 17 юли 2010 година в Токио. Споразумението касае правната рамка за сътрудничество в няколко области – изменение на климата, миграцията, борбата с тероризма, организираната престъпност и престъпленията в киберпространството, научните изследвания и иновациите в образованието и културата

error: Свържете се с автора за разрешение!!