ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ – СЪЮЗ НА ДЪРЖАВИ И СЪЮЗ НА ГРАЖДАНИ

българското председателство
Време за четене: 4 минути

Това каза Жан-Клод Юнкер – председател на Европейската комисия, докато четеше своята годишна реч за състоянието на Съюза, изнесена днес на пленарна сесия на Европейския парламент. Защитавайки тази своя теза с факти по изпълнението на известния план “Юнкер”, той очерта и переспективите за бъдещето на ЕС. С изреждането на основни параметри от социално-икономическия напредък на Европа,  бе пресъздадена една оптимистична картина на възстановена след кризата Европа. Икономическият растеж е по-голям от този на САЩ – 2% за целия ЕС и 2,2% за еврозоната. (нашият в момента е 3,6-3,8%). Разкрити са нови 8 млн работни места. Европейският план за развитие е на стойност 235 млн евро. Намалял е публичния дефицит – от 6,6% на 6,1% ( ние към момента нямаме дефицит).

Жан-Клод Юнкер очерта петте най-важни приоритета и онези акценти в тях, които имат важно значениие за националните държави и техните граждани:

 • Засилване на търговската програма (реципрочност в икономическите отношения между страните-членки, повече работни места, възможности за развитие на европейските предприятия, сключване на директни споразумения между ЕС и други страни, като това с Канада, а в бъдеще – и с Нова Зеландия, Мексико, Австралия и др.)
 • Нова програма за преглед на инвестициите и нова индустриална стратегия (иновации, цифровизация и т.н.)
 • Ограничаване на измененията на климата и намаляване емисията на въглеродния диоксид
 • Електронизация и борба срещу кибератаките, които той определи като по-опасни от атаките с оръдия и затова постави като неотложно създаването на Европейска агенция за киберсигурност
 • Миграцията и ролята на новия Корпус за защита на външните граници, в резултат на чиито действия броят на незаконните мигранти е намалял с 81%

Припомняйки петте сценария за развитие на ЕС, той предложи и един шести, изграден върху три основни принципа:

 • Свободата, като свободно мислене на гражданите и на журналистите
 • Равенството, като съюз на равнопоставени, които се ползват еднакво от предимствата и условията на ЕС, вкл. даде за пример  правото на всяко дете да получава еднаква здравна услуга, еднакво действие на европейските разпоредби за мобилност на работната ръка и командироването на работници, нов европейски Закон за надзор и наблюдение на пазарната конкуренция на работната ръка, изравняване качеството на стоките в двете половини на ЕС – бившите Източни държави и страните на Западна Европа
 • Правова държава (независима съдебна система и зачитане на съдебните решения), като уточни, че макар ЕС да не е държава, то правовата държава е фундамент на Съюза

Жан-Клод Юнкер се спря и на най-важните приоритети в този шести сценарий и информира залата за пътната карта, която е изготвил и е предложил за обсъждане и дебат. Някои от тях може да бъдат систематизирани в следната последователност:

 • Незабавно отваряне на Шенген за България и Румъния, а по-късно и за Хърватска, когато изпълни критериите
 • Еврото като единна валута на ЕС, а не валута за избранници, като предложи създаването на предсъединителен инструмент за включване в еврозоната
 • Еднакъв банков надзор, ако всички се присъединят към банковия съюз, след като изпълнят  условията
 • Съгласие по отношение на европейските социални стандарти
 • Западните Балкани и переспективата им за членство, която бе очертана като невъзможна до края на този мандат на ЕП, защото периодът е твърде къс за изпълнение на всички изисквания от страна на страните-кандидатки
 • Членството на Турция засега е изключено, защото Европа е съюз на зрели демокрации, а държавата все повече се отдалечава от европейските критерии, но ЕС остава с протегната ръка към турския народ
 • Вътрешният пазар и укрепването му е важен приоритет, което налага възлагането на един от комисарите да поеме функциите на министър  по финансите и икономиката
 • Борбата срещу тероризма да се гарантира от Европейска разузнавателна служба, която да осигурява автоматичен обмен на информация за опасност от трансгранични престъпления
 • Създаване на Европейски фонд за отбрана и на Европейски съюз за отбрана(до 2025 г.)
 • Нови правила за финансиране на европейските партии във връзка със следващите европейски избори, както и участие в тях с транснационални листи
 • Водеща роля на националните парламенти в дебата за бъдещето на ЕС
 • Нов Етичен кодекс на комисарите

В края на своето изложение председателят на ЕК наблегна на новия характер на ЕС, определяйки го като Съюз на държави и Съюз на граждани. Между другото, докато го слушах ми направи впечатление, че най-често повтаряната дума бе думата обединение и нейните синоними. А когато спомена за Брекзит, той употреби едно силно изречение, което залата аплодира бурно:”Брекзит не е всичко и Брекзит не е бъдещето на Европа!” А метафората за “хубавото време”, навярно имайки предвид  състоянието на Съюза, бе един чудесен завършък на оптимистичния тон в речта и затова някак естествено прозвуча подканянето му, че хубавото време е време за истинска работа. Да, всичко хубаво започва и завършва винаги с много работа! И народът ни най-добре знае това…

error: Свържете се с автора за разрешение!!