БУДИТЕЛЯТ

будителят
Време за четене: 3 минути

Той е Будителят! Паисий е от малцината европейски просветители от средата на XVIII век, за когото народът е този, който създава историята. И не е случайно, че името му е включено в световноизвестния сборник на Джеймс Кларк –  “Учители на историята”, редом c Еразъм Ротердамски, Дени Дидро и други  хуманисти, философи и ренесансови мислители. Тогава е нямало българска държава. Имало е само поробен народ, за чието съществуване светът сякаш е забравил. Eдин български монах го извeжда на светло, започвайки своята “книжица” с раздел „Историческо събрание за българския народ“. Звучи величаво и достолепно!

Той е Първият! Колко силен трябва да е бил духа му, за да създаде “историйцата”, в която миналото, настоящето и бъдещето се случват в едно? Колко чувствителен  трябва да е бил към съдбата на народа, за да се откаже от избора да е само  манастирски самотник? Колко трябва да го е боляло, взирайки се денонощно в тъмнината на миналото? Как ли са се напрягали очите му, уморени от мъжденето на църковните свещи, за да открие и напомни за най-същественото от историята ни? Колко силно трябва да е било желанието му да успее, щом е намерил сили даже да презре главоболието, от което силно е страдал.

 Той е Родолюбецът! Написал “История славянобългарска” в усамотение, вярвайки, че много българи споделят неговата тревога за род, отечество и език. Но му било известно  също,  че „някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и към чужд език  и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат българи.” Свидетел на родоотстъпничеството им, той се обърнал към тях с думите:”О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език?” И  бързал да ги събере всичките, също като в оная народна песен – и тези, които останали храбри и съхранили българското самосъзнание, и онези, които загубили кураж и бързо се отказвали от него. Бързал, преди още да се е “притурила планината”, за да ги събере  в лоното на българското! Било е лето 1762-ро!

Той е Мислителят! Бил е прозорлив и далновиден.  Искал е да даде надежда на народа ни. Вярвал, че и на робството ще му дойде краят. Затова  искал с думи да събуди свободолюбието,  да върне  смелостта на българите и съгласието  помежду им. А думите и речите му били за всички, които обичали и имали “присърце своя род и своето българско отечество”. На българите им  била  необходима национална гордост – такава, каквато те да отстояват, съхранявайки  традициите и оставайки в наследство на своите деца истината за славното историческо минало. И той им я дал, категорично заявявайки:”От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се покръстили, най-много земя те завладели.”

Той е Публицистът! Съвременниците му са имали нужда от идеал. И той им го предложил  чрез сплотяващата сила на миналото, когато е имало независима българска държава и силни царе, и “българите по-рано от всички славянски народи приели православието … и започнали да четат на своя език”, създаден от двамата братя Кирил и Методий.  Без да е философ или политик, Паисий като пастир е търсил брод, за да изведе към бъдещото  народа ни, откривайки онези идеи, които могат да направят от българската общност – нация. Знаел е как да събуди у тях усещането за обща родина и за земя на смели предци и на просветители.

Той е Будителят! Тази година се навършват 295 години от рождението му и 255 години от написването на неговата “историйца”, както сам я нарича. Затова да не забравяме завета му:”Преписвайте тази историйца и платете, нека да ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне…за вас, които обичате своя род и език, написах да знаете”.

А аз посветих  тези редове, изпълнена с гордост. И като се прекланям пред  ренесансовата личност на Паисий , ви ги предавам, за да ги прочетете. Прочетете ги и на тези, които все още не могат да четат. На които могат – им препоръчайте и те да ги прочетат. Така името  и “книжицата” му няма да изчезнат…

error: Свържете се с автора за разрешение!!