Теми

Популярни

Публикации

МИСЛИ НА ЕДУАРД ДЕ БОНООбразование

МИСЛИ НА ЕДУАРД ДЕ БОНО

В някои области можем да получим пълна информация и тогава тези области стават рутина, която не изисква мислене. Сега и в бъдеще ще прехвърлим тези рутинни неща на компютрите. И тъй като информацията се увеличава непрекъснато, трябва да мислим, за…
КОЙ Е ЕДУАРД ДЕ БОНООбразование

КОЙ Е ЕДУАРД ДЕ БОНО

Едуард де Боно е роден в Малта през 1933 година. По време на Втората световна война се обучава в колежа “Свети Едуард”, а после записва медицина в Малтийския университет. Получава престижна стипендия, позволяваща му да продължи образованието си в Оксфордския университет,…
УЧИЛИЩНАТА РЕФОРМА – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТАОбразование

УЧИЛИЩНАТА РЕФОРМА – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТА

Българското училище разполага с традиции и достатъчно натрупан опит в обучението и възпитанието. Добрите резултати са плод на високия професионализъм и на алтруистичния подход на учителите, на традиционното отношение на българското семейство към образованието и желанието да изучи своите деца.…
ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТОбразование

ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ

През годините, прекарани в българското училище, успях да опозная предизвикателствата на учителската професия. Стремях се да свързвам практическите примери и личния си опит с теорията и тенденциите в образователната политика на някои европейски страни. Вършейки това, констатирах един голям проблем…
ЗАКОНИТЕ И ПРАВОТООбщество

ЗАКОНИТЕ И ПРАВОТО

Деспот е онзи, който поставя себе си над законите. Жан Жак Русо   Идеята за правото съществува, откакто съществува човешкият род. Много по-късно тя се материализира в писани правила за поведение,  т.е. в закони. Те целят да опазят човешките свободи,…
ДЪЛГОТО ЧАКАНЕОбщество

ДЪЛГОТО ЧАКАНЕ

Текат дни, години, а те все не ни доближават до живота,  който искаме да изживеем. Случването не се случва. Но и виновни за това няма. Край себе си откриваме всичко, което ни отдалечава, а все не ни приобщава към света…
КАКВО Е СВЕТЪТОбщество

КАКВО Е СВЕТЪТ

Светът не е нещо друго, освен школа за търсене на истината.   Това са мисли на Монтен – основател на есеистичния жанр. През 1580 година той публикува своите два тома “Есета” (“Опити”), а през 1588 година и трети том. В…
СМИСЪЛЪТ НА БИТИЕТО И ВРЕМЕТООбщество

СМИСЪЛЪТ НА БИТИЕТО И ВРЕМЕТО

Според Мартин Хайдегер, автор на книгата “Битие и време”, “смисълът на битието е времето”. Всъщност този въпрос изглежда тривиален, защото на всеки човек е известно, че битието е това, което съществува, така както съществува човекът. Ако човекът не съществуваше, нямаше…
ЕДНО ОСКЪРБИТЕЛНО ЗРЕЛИЩЕОбщество

ЕДНО ОСКЪРБИТЕЛНО ЗРЕЛИЩЕ

Преследването на престъпността и корупцията в България се е превърнало в оскърбително зрелище, доказващо унизителното за гражданите безхаберие. Имената на дребни играчи и изпълнители се премятат медийно насам-натам, а фактите ту се заглушават, ту се изваждат, докато накрая всичко се…
ДРЪЖТЕ ОТГОВОРНИ ПОЛИТИЦИТЕОбщество

ДРЪЖТЕ ОТГОВОРНИ ПОЛИТИЦИТЕ

Да си политик, някои го приемат само като привилегия, а то е преди всичко голяма отговорност, защото народът винаги е зависил от политиците си. Затова напоследък българите търсят повече харизмата, подкрепена с обещания за чудо. Но истината е, че тези,…
error: Свържете се с автора за разрешение!!