Теми

Популярни

Публикации

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЯКОТО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ В УЧИЛИЩЕОбразование

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЯКОТО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ В УЧИЛИЩЕ

Прякото преподаване на мислене в училище дава умения чрез усвояването, упражняването и практикуването им. То оказва съществено влияние върху развитието на малките ученици във връзка с тяхната социализация и интегрирането им в живота. Програма СОRТ, която е за пряко преподаване…
ПРОЕКТЪТ УЧИЛИЩЕ ЗА ИДЕИОбразование

ПРОЕКТЪТ УЧИЛИЩЕ ЗА ИДЕИ

Преди петнадесет години, аз не подозирах какво мощно средство е “Системата за латерално мислене” на професор Едуард де Боно. Прозрях в нея стратегия  в ръцете на всяко общество, което го е грижа къде и как се създават личности, нужни за…
НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ ДА МИСЛИОбразование

НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ ДА МИСЛИ

Ако искате да започнете да усвоявате практическите похвати на професор Едуард де Боно, започнете с книгата му “Научете детето си как да мисли” ( С., Кибеа, 2001 ). Макар и да е предназначена за родители, а и за по-малки и…
МИСЛИ НА ЕДУАРД ДЕ БОНООбразование

МИСЛИ НА ЕДУАРД ДЕ БОНО

В някои области можем да получим пълна информация и тогава тези области стават рутина, която не изисква мислене. Сега и в бъдеще ще прехвърлим тези рутинни неща на компютрите. И тъй като информацията се увеличава непрекъснато, трябва да мислим, за…
КОЙ Е ЕДУАРД ДЕ БОНООбразование

КОЙ Е ЕДУАРД ДЕ БОНО

Едуард де Боно е роден в Малта през 1933 година. По време на Втората световна война се обучава в колежа “Свети Едуард”, а после записва медицина в Малтийския университет. Получава престижна стипендия, позволяваща му да продължи образованието си в Оксфордския университет,…
УЧИЛИЩНАТА РЕФОРМА – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТАОбразование

УЧИЛИЩНАТА РЕФОРМА – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ЖИВОТА

Българското училище разполага с традиции и достатъчно натрупан опит в обучението и възпитанието. Добрите резултати са плод на високия професионализъм и на алтруистичния подход на учителите, на традиционното отношение на българското семейство към образованието и желанието да изучи своите деца.…
ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТОбразование

ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ

През годините, прекарани в българското училище, успях да опозная предизвикателствата на учителската професия. Стремях се да свързвам практическите примери и личния си опит с теорията и тенденциите в образователната политика на някои европейски страни. Вършейки това, констатирах един голям проблем…
ЗАКОНИТЕ И ПРАВОТООбщество

ЗАКОНИТЕ И ПРАВОТО

Деспот е онзи, който поставя себе си над законите. Жан Жак Русо   Идеята за правото съществува, откакто съществува човешкият род. Много по-късно тя се материализира в писани правила за поведение,  т.е. в закони. Те целят да опазят човешките свободи,…
ДЪЛГОТО ЧАКАНЕОбщество

ДЪЛГОТО ЧАКАНЕ

Текат дни, години, а те все не ни доближават до живота,  който искаме да изживеем. Случването не се случва. Но и виновни за това няма. Край себе си откриваме всичко, което ни отдалечава, а все не ни приобщава към света…
КАКВО Е СВЕТЪТОбщество

КАКВО Е СВЕТЪТ

Светът не е нещо друго, освен школа за търсене на истината.   Това са мисли на Монтен – основател на есеистичния жанр. През 1580 година той публикува своите два тома “Есета” (“Опити”), а през 1588 година и трети том. В…
error: Свържете се с автора за разрешение!!