Теми

Популярни

Публикации

СМИСЪЛЪТ НА БИТИЕТО И ВРЕМЕТООбщество

СМИСЪЛЪТ НА БИТИЕТО И ВРЕМЕТО

Според Мартин Хайдегер, автор на книгата “Битие и време”, “смисълът на битието е времето”. Всъщност този въпрос изглежда тривиален, защото на всеки човек е известно, че битието е това, което съществува, така както съществува човекът. Ако човекът не съществуваше, нямаше…
ЕДНО ОСКЪРБИТЕЛНО ЗРЕЛИЩЕОбщество

ЕДНО ОСКЪРБИТЕЛНО ЗРЕЛИЩЕ

Преследването на престъпността и корупцията в България се е превърнало в оскърбително зрелище, доказващо унизителното за гражданите безхаберие. Имената на дребни играчи и изпълнители се премятат медийно насам-натам, а фактите ту се заглушават, ту се изваждат, докато накрая всичко се…
ДРЪЖТЕ ОТГОВОРНИ ПОЛИТИЦИТЕОбщество

ДРЪЖТЕ ОТГОВОРНИ ПОЛИТИЦИТЕ

Да си политик, някои го приемат само като привилегия, а то е преди всичко голяма отговорност, защото народът винаги е зависил от политиците си. Затова напоследък българите търсят повече харизмата, подкрепена с обещания за чудо. Но истината е, че тези,…
ЧИНОВНИКЪТОбщество

ЧИНОВНИКЪТ

Душата му е дребна. Има спретната физиономия, защото е скроен от малко материал. И манталитетът му е скромен – срастнал се е със стола. Чиновникът е удобен за всеки началник. Обсебен е да третира гражданите като меко тесто. Не крие…
ИГРИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – I частВъзпитание

ИГРИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – I част

Упражнения или игри за деца и родители – все едно как ще ги наречем. Едно е сигурно – в тях ще бъдете заедно с детето си. Това, което ви предлагам ще ви сближи и ще укрепи доверието помежду ви. Детото…
ДЕТЕТО В СЕМЕЙСТВОТОВъзпитание

ДЕТЕТО В СЕМЕЙСТВОТО

Забелязали ли сте с кого от семейството ви вашето дете общува най-често? Допускам, че с този, който е емоционално отзивчив по всяко време. Това е човекът, чието спокойно и уравновесено състояние му вдъхва доверие. Докато едно намръщено лице и имитирането…
ДЕЦА И РОДИТЕЛИВъзпитание

ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Днес българското училище, повече от всякога, трябва да отговоря на обществените очаквания, като дава знания и умения за организиране на собствения живот – тези са и двата от критериите, включени в дефиницията на ЮНЕСКО за образованост. Очакваната реформа трябва да…
УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТОбразование

УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ

Когато става дума за училищна готовност, се има предвид готовността на детето в края на предучилищния етап. Тя му е необходима, за да може да се адаптира по-бързо към училищната среда. Кога активно да започне тази подготовка? При търсене на…
УТОПИЯ ЛИ Е НОРМАЛНАТА ДЪРЖАВА?Общество

УТОПИЯ ЛИ Е НОРМАЛНАТА ДЪРЖАВА?

Винаги ме е смущавало пасивното отношение на българина към можещите и умните. Какво е общото между тях и нормалната държава, се питате вие, когато днес моженето и правенето не са повод за самочувствие?  То се измерва с това, което си…
error: Свържете се с автора за разрешение!!