НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ ДА МИСЛИ

научете детето
Време за четене: 3 минути

Ако искате да започнете да усвоявате практическите похвати на професор Едуард де Боно, започнете с книгата му “Научете детето си как да мисли” ( С., Кибеа, 2001 ). Макар и да е предназначена за родители, а и за по-малки и за по-големи ученици, от нея могат да се възползват и учители, и всеки, който иска много бързо да усвои формалните подходи на лидера на когнитивната психология.

Няма да сбъркам, ако нарека книгата сигурен първоизточник, помагало, източник за учебно съдържание при стартиране на пряко преподаване на мислене в училище. Преди девет години тя промени посоката на моята професионална работа. Усвоявайки похватите за латерално мислене, аз създадох проекта”Училище за идеи”, развих концепцията му и от нея “се родиха” много деца – форми за извънкласна работа с учениците.

Ако сте родител или учител, няма да ви е нужно много време, за да разберете защо авторът говори за необходимостта от ново мислене, но и от умения за него. Какво налага съкращаването на времето за преподаване на знания за сметка на времето за преподаване на умения? Каква е разликата между реактивното и проактивното мислене? Все въпроси, на които ще намерите отговори, защото те имат пряко отношение към качеството на училищното образование в България.

Книгата ще ви  помогне да разберете Модела на дърводелеца, който е в центъра на системата за латерално мислене. Авторът търси паралел между дейността на дърводелеца и тази на мислителя. Извлича всички основни елементи на умението за мислене: мисловни операции, мисловни инструменти, навици, нагласи, принципи, структури и мисловни ситуации. За всеки от тях ще намерите описание, методика на използването, подкрепена с подходящи примери.

Специално място е отредено на Метода на шестте шапки – субективното значение, което професор Де Боно дава на всяка от тях, значението им, начина на употреба – самостоятелно, две по две и в последователност.

Авторът ще ви помогне по един достъпен начин да разберете същността на нашия мозък като самоорганизираща се система, да вникнете в природата на мисленето като процес. Тук ще намерите някои от най-популярните техники на практическото мислене – Провокация и  ПО, Придвижване, Случайна дума и др., както и описание на Метода на рисуването – подходящ за работа и с малки, и с големи ученици. Книгата съдържа и указания за това как трябва да се работи със съдържанието й. Има много препоръки, относно това кои теми при прякото преподаване на мислене за коя възраст са подходящи – кои от тях могат да се преподават 1:1, да се пропуснат или да се опростят.

Да прочетеш и разбереш съдържанието на книгата “Научете детето си да мисли” e първата стъпка по пътя ви към усвояването на системата за латерално мислене на професор Едуард де Боно. Ако я направите, бъдете уверени – вие вече сте част от света, който се учи на ново мислене. И връщане назад няма, защото вече ще сте избрали креативносттта като единствения начин за успяване с ценности.

 

error: Свържете се с автора за разрешение!!