УЧРЕДЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН КЛУБ ПО МИСЛЕНЕ

клуб по мислене
Време за четене: 5 минути

Учредяването на училищен Клуб по мислене, който да обучава децата по Системата за латерално мислене на професор Едуард де Боно, може да е част от “Гражданско образование  и възпитание“, или да е иновационна училищна политика. През 2002-а година стартирах моя проект “Училище за идеи” с Клуб по мислене, чието време на провеждане бе част от времето за възпитателна дейност в полуинтерната  група на първи клас. След втората година, поради големия интерес от страна на родителите, сфрмирах още една група и двете продължиха като форми за извънкласна дейност. Искам да ви предложа моя опит в структурирането и организирането на един такъв клуб. Предлагам ви неговия статут и целите, а също така – и вариант за примерно учебно съдържание през първата учебна година. Успех!

К  Л У Б  ПО МИСЛЕНЕ

Статут и цели

I. ЦЕЛ НА КЛУБА ПО МИСЛЕНЕ

1. Целенасочено усвояване и развитие на мисловни умения

2. Упражняване на мисловни умения

3. Практикуване и прилагане на мисловни умения

II. ПРИНЦИПИ

1. Дейността се основава на системата на проф.Де Боно за латералното мислене и нейните общи принципи на обучение

2. Мисленето трябва да доставя удоволствие за децата,а заниманията не трябва да предизвикват емоционален стрес или объркване за несправяне

3. Мисленето винаги е конструктивно и е свързано с решаването на мисловни задачи и с реализирането на идеи.

III. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

1. Формата на занимания отразява разбирането на професор Де Боно за организиране на Клуб по мислене

2. Прилага се принципа на опростяване на материала в зависимост от възрастта  и характеристиките на участниците в групата.

3. Спазва се предварително обявеното време за начало, продължителност и край на заниманието, в пред вид приучването на участниците към дисциплина.

4. Задачите трябва да са ясно формулирани

5. Продължителността на всяко занятие е както следва:

–  деца от I клас  – 30 мин.

–  деца от II и III клас – 35 мин.

–  деца от IV клас – 40 мин.

–  по-големи деца  – 45 мин.

6. Честотата на занятията е един или два пъти в седмицата

7. Организатор на Клуба е учителят

8. Броят на участниците е според Наредбата (за сформиране на извънкласни форми).

9. Мястото за провеждане на занятията е едно и също.

IV. МАТЕРИАЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Учебното съдържание е съобразено и адаптирано според програма СОRT. Основен източник са книгите на Де Боно, неговите и други сайтове по темата, както и настоящия. Преподаващият учител разработва и свои авторски упражнения, ползвайки методологията на Системата за латерално мислене. Своеобразен източник за опит е и  книгата ми ”Първи стъпки в прякото преподаване на мислене в училище”.( Стара Загора, 2005 г.)

V. ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАНЯТИЕТО

1. Формални въпроси – 1 мин

2. Усвояване на умение – варира в зависимост от възрастовата група ( между 15 – 25 мин.)

3. Упражнение – варира в зависимост от възрастовата група ( между 10 – 15  мин.)

4. Заключителна част – 4 мин

VI. ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

1. Материалът се разработва като всяко учебно съдържание в урочна единица – опростява се, използват се интерактивни методи и се следват указанията на автора на системата за латерално мислене.

2. Разработва се тематично разпределения на  занятията

3. Всяко занятие са отразява в Материалната книга като Клуб по мисленеили Час по мислене

 

ПРИМЕРНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

/Първа година, за деца на 7-8 години/

Учебна

седмица

Ядро Тема Цел
1. Природа на

ума и мисленето

Природа на

ума и мисленето

Осъзнаване природата на

ума и мисленето

2. Дърводелци и

мислители

Усвояване на Модела

на дърводелеца

3. Мисловни инструменти и Метод на

шестте шапки

Шестте шапки за мислене І ч. Заучаване на

значението и разпознаване

4. Шестте шапки за мислене ІІ ч. Самостоятелно използване
5. Мисловни навици Петминутен формат за мислене Усвояване на навика
6. Напред или паралелно Усвояване на навика
7. Мисловни инструменти и Метод на

шестте шапки

Инструменти: Отчетете всички фактори /ОВФ/ Усвояване на инструмента
8. Инструменти: Алтернативи, възможности, избор /АВИ/ Усвояване на инструмента
9. Мисловни навици Ценности Усвояване на навика
10. Мисловни инструменти и Метод на

шестте шапки

Инструменти: Гледната точка на другите /ГТД/ Усвояване на инструмента
11. Инструменти: Следствие и резултати /СиР/ Усвояване на инструмента
12. Инструменти: Плюс, минус, интересно /ПМИ/ Усвояване на инструмента
13. Инструменти: Намерения, задачи, цели /НЗЦ/ Усвояване на инструмента
14. Инструменти: Важност и приоритети /ВиП/ Усвояване на инструмента
15. Изученото Първи преговор Обобщение
16. Първи преговор Диагностика
17. Първи преговор. Открит урок Обобщение и диагностика
18. Мисловни навици Общо и частно Усвояване на навика
19. Мисловни операции Основни мисловни операции Усвояване
20. Мисловни навици Истина, логика и критическо мислене Усвояване на навика
21. При какви обстоятелства Усвояване на навика
22. Хипотеза, предположение и провокация Усвояване на навика
23. Природа на ума и мисленето Провокация и ПО Усвояване на техниката
24. Придвижване Усвояване на техниката
25. Случайната дума Усвояване на техниката
26. Мисловни структури и ситуации Спорове и разногласия Усвояване на ситуацията
27. Изученото Годишен преговор Обобщение
28. Изученото Годишен преговор Диагностика
29-30. Изученото  Открит урок. Връчване на свидетелства. Приложни    умения
31-32. Изученото Практикум Приложни умения

 

error: Свържете се с автора за разрешение!!