Теми

Популярни

УЧРЕДЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН КЛУБ ПО МИСЛЕНЕОбразование

УЧРЕДЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН КЛУБ ПО МИСЛЕНЕ

Учредяването на училищен Клуб по мислене, който да обучава децата по Системата за латерално мислене на професор Едуард де Боно,
error: Свържете се с автора за разрешение!!