ДА ВЪЗПИТАМЕ СВОБОДЕН ЧОВЕК

свободен
Време за четене: 5 минути

Тези дни около темата за свободата на словото се заговори и за свободния и независим човек. Дано мнозина да са онези, които не вярват, че той се появява от нищото. Ей така, трябва ти свободен и независим човек – и си го поръчваш! Две трети от живота си отдадох на работа с деца и с възрастни, но да ви призная, че истински свободните, които съм срещала по пътя си, мога да изброя с пръстите на едва двете си ръце. Толкова, не повече! Затова всичките ми усилия бяха и продължават да са насочени да възпитавам свободолюбиви хора и да подкрепям онези,  които не се приспособяват лесно към статуквото. Защото те обикновено са с оригинално мислене и притежават умението да дават идеи,  да правят самостоятелни избори и да вземат отговорни решения не само за себе си, но и за другите.

Казват, че всеки човек се ражда свободен. Но всичко може да спре до там, ако семейството не е оня фактор и онази социална среда, в която детето да научи първите уроци. Как се става свободен човек? Може да ви прозвучи неочаквано, но всичко започва от уменията за самостоятелно справяне със задълженията. Дори малкото дете, а по-късно – и малкият ученик, трябва да изпитват удовлетворение от факта, че могат да свършат сами онова, за което до този момент някой им е помагал. Заедно с това идва и усещането, че можеш да избереш как да го направиш, но и че можеш сам да избереш измежду много варианти. Подобно трупане на опит  помага за придобиването на по-добра представа за себе си и за възможностите, които притежаваш. А сблъсъкът с обстоятелствата и с предизвикателствата поражда и стимулира желанието за придобиване на нови знания и умения. Ученето е  единствения път за справяне и за свободен избор.

Винаги съм казвала, че ученето и получаването на високо образование е най-успешния начин да се почувстваш свободен човек. Образованият има шансове да реализира себе си, така че качествата и способностите му да не са ощетени. Това му дава възможност да взема самостоятелни решения и да прави добри избори в своя живот. Но знаем, че абсолютно свободни хора няма. Cъществуват зависимости, които са неоспорими – съобразяване със закона и правилата, отчитане гледната точка на другите, зачитане на чуждите права… Но дори и в тази връзка, всеки трябва да притежава необходимите знания, за да направи своя избор – да наруши или да спази закона, да се съобрази с общовалидни човешки ценности или не. Вземайки решение, някой трябва да го е научил да ги разпознава. Това не означава  да превърнете всеки ден от живота на детето в урок по морал! Просто трябва да го научите да забелязва доброто и злото, правилното и неправилното, красивото и грозното, законното и незаконното и …да продължи да вярва в себе си.

Свободният човек е самостоятелен. Понякога на другите може да им се струва, че е индивидуалист. Но така изглежда само на повърхността, защото повече от всички  е увлечен в своята решителност да е на страната на правото и на закона. Той е принципен, когато става въпрос за обективност, за лично мнение и за мнението на другите, за свободен ценностен избор. Навярно вие не веднъж сте усещали колко неприятно е друг да взема решения вместо вас, когато се касае за вашето работно място. Или сте се чувствали неудобно, когато към вас  се отнасят като към човек, който не умее да мисли самостоятелно или изпитва несигурност при изпълнение на професионалните задачи. Ако искате и вашето дете да не попадне един ден в същата ситуация, помогнете му да разбере, че всичко трябва да прави не като мързеливец, а с желанието на човек, който кипи от енергия и от идеи. Това в никакъв случай няма да е достатъчно, защото и енергията, и идеите са предизвикателство за онези, у които сме възпитали чувство на непримиримост към статуквото. В противен случай, свикването с него ще ги вкара в коловозите на нагаждането и примиряването. Това никога не ще доведе до нови идеи и до творчески открития, които са присъщи на свободния човек.

Свободният човек трябва да вярва, че може да се справи, преценявайки обективно своите възможности. Неговата обективна самооценка за себе си, ще му помогне да вземе най-верни решения, да предприеме належащите действия, да прецени доколко реалистични са амбициите му. Ние сме свидетели на не един или два случая, свързани с публични личности, когато надценявайки себе си, те имат смелостта да се кандидатират и да заемат една или друга държавна или обществена  позиция. Резултатът – скоро се превръщат в обект на критика и на обществен присмех, заради непритежаването на необходимия политически и професионален опит, на задължителни знания и умения. Казват, че интелигентността в този случай има голямо значение. Но дори и тя не може да се справи с най-големия враг на свободата – некомпетентността. Първото, което ми идва да кажа за такъв човек е, че той е зависим. Несвободен е да формулира проблеми и да дава решения. Несвободен е  да се ориентира сред чуждите гледни точки и мнения. Несвободен е да представи и защити собствената си позиция. Не е застрахован от грешки с голям обществен отзвук. А подобни констатации не може да са източник  на професионално самочувствие, коетo също трябва да се възпитава – един продължителен процес, в който ценностите, опитът и увереността в способностите са водещи.

За да си свободен човек, трябва да имаш усещането, че много проблеми очакват точно теб, за да ги решиш. И това също е част от самочувствието. Неговите корени са дълбоко и в увереността, че си прав да защитиш свободата си, правото на мнение или да застанеш на страната на обективостта. При всички тези случаи говорим за търсенето на справедливост – за себе си, но и за другите. Направете така, че за тази битка вашето дете трябва да е добре подготвено и отрано да разбере нещо важно – никой човек не е винаги прав, както казва професор Де Боно – автор на латералното мислене, но и никой човек не бива лесно да се отказва да търси истината. За това ще му е нужен известен ентусиазъм, който ще провокира околните да гледат на него като на различен. Очаквано ще е – на фона на тяхната пасивност! Подгответе го и за това, но не го отказвайте да е свободен, защото България  винаги има  нужда от свободни  и независими хора, които да я променят. Възпитайте свободен човек, който да не се оправдава с другите…

error: Свържете се с автора за разрешение!!