БИЗНЕСЪТ И ПРАВИТЕЛСТВОТО В ЕДИН ОТБОР

приобщаващото образование
Време за четене: 4 минути

Това е надслова на дискусията, организирана от Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Участие при откриването й днес взеха премиерът Бойко Борисов и вицепремиерът Томислав Дончев.

Ако трябва да очертаем основните акценти в изказването на премиера Бойко Борисов, то има  характер на ясно очертани тенденции в развитието на страната ни днес и препоръката му  да не приемаме постигнатото като даденост.  Трябва да продължим да работим системно и настоятелно по очертаните приоритети и реализирането на отделните политики. Той сподели, че е наясно – в основата на успехите са професионалния опит и ясно очертаните цели на правителството. И при настоящето управление на ГЕРБ, България продължава да променя динамично своето позициониране в класациите за икономическо развитие. Но българите някак свикнаха с  това и започнаха да не се впечатляват. Вероятно и поради тази причина, за положителните резултати  не се говори много и не се пише достатъчно. Факт е, че днес България  е в челната петица по ръст на икономиката в ЕС. Очакването е до края на годината да стигне 4 % . Безработицата е 6 % – най-нисък за последните тридесет години. По данни на Световния икономически форум, вече сме на 39-то място по конкурентноспособност, измежду 137 страни. Контрабандата е спаднала от 34%  на 7%. Фискалният ни резерв e достатъчен, за да ни позволява сигурност при дофинансирането на европейски проекти. В него можеше да има и още 6,7 млрд, ако не бяха плащанията по “Белене”, “Цанков камък”, т.н. американски централи, КТБ. С тези средства щеше да е възможно реализирането на още много политики.  В същото време ние сме  на седмо място в ЕС по усвояване на фондовете. Очакванията са, още до края на тази година БВП да достигне 100 млрд лева.Увеличава се дела на средствата за увеличаване на доходите. Но икономиката ни има нужда от човешки ресурс, който тя не открива на пазара на труда и това вече е проблем. Затова образованието бе изведено като първи и основен приоритет.

По негово мнение,  на българското председателство трябва да гледаме и като на възможност,  и като на обстоятелство, което ни дава шанс да продължим европейските политики, но и да потърсим подкрепа за други. Най-важната от тях  е свързана със Западните Балкани, и тя е изведена  като един от основните приоритети. Относно ролята на България като фактор за нова переспектива в развитието на балканските страни,  ние можем да се радваме на положителен отзвук  сред партньорите  от ЕС. Най-важното, което сме постигнали до този момент, свързано с разведряването в междудържавните отношения на Балканите, получава  висока оценка. Премиерът не пропусна да наблегне и на онези деликатни дипломатически ходове, които се налага България да прави, предвид стратегическото място, което заема на Балканите и като външна граница на ЕС. Според него, на ход трябва да е добронамереното търсене на решенията, касаещи сигурността и мира не само в региона, но и в света. Той смята, че предизвикателствата пред международната политика непрекъснато се променят и страната ни трябва да отчита това.

Той наблегна и на ползите, които ще последват за страните от региона, чиито правителства свързват надеждите на балканските народи с европейската интеграция. Переспективата те да постигнат други темпове в социално-икономическото си развитие, ще помогне и за ограничаване  изтичането на работна ръка и на националния интелектуален потенциал  по посока на развитите европейски страни. Задържането на работната ръка трябва да е първостепенна и стратегическа задача на общите ни политики. Той даде висока политическа оценка на новите нюанси във външната политика на балканските правителства, с коетонедвусмислено потвърждават, че те са решени категорично да свържат бъдещето на техните държави с интегрирането им в Европейския съюз.

На работната ръка и на задържането й на пазара на труда, наблегна и вицепремиерът Томислав Дончев. Защити стратегическото разбиране на сегашното правителство – специализирането в определена политика, която да намери пряко отражение в останалите политики. Подкрепи това свое разбиране с примера за образованието като първи приоритет и как трябва да се търси ефекта от успешното му реализиране в  останалите политики. И той изведе като проблем недостига на работна ръка на пазара на труда и как ниското заплащане у нас я стимулира. Не пропусна да се спре и на административната реформа, чийто резултати ще се усетят още следващата година. Предполагам,  че констатацията му – на българите им липсва усещането за споделена цел, бе по-скоро препратка към едно по-реалистично и мобилизиращо национално поведение от страна на политическата класа, която  определено еотговорна за това.

Ако съдим от атмосеферата по време на директното излъчване на откриването и се позовем на изреченото от Левон Хампарцумян – член на УС на БФБЛ, очакванията са дискусията  да продължи в позитивен и конструктивен тон, относно актуалната  икономическа среда и бизнес прогнозата в едно обозримо бъдеще. В подкрепа на казаното, прозвучаха и думите му, че бизнесът е в една лодка с правителството и  България разполага с всички предпоставки за оптимистично икономическо  развитие.

error: Свържете се с автора за разрешение!!