ПОЧТИ БЕЗ КОМЕНТАР

коментар
Време за четене: 4 минути

Корнелия Нинова иска оставката на министър Радев и на вицепремиера Симеонов. Поводът бил обявяването на възпрепятстващото съоръжение по българо-турската граница за стратегически обект за националната ни сигурност.

Конституция на Република България

Чл. 2

(2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.

Почти без коментар: Всяко българско правителство е длъжно да осигури  неприкосновеността на териториалната ни цялост, което по призумпция определя възпрепятстващото съоръжение като стратегически обект  за националната ни сигурност и сигурността на южната граница на ЕС, отчитайки опасността, която е свързана с мигрантските потоци.

Нинова:’’Възникват много въпроси защо се прави това. Какви ще са резултатите и каква ще е целта? Какво налага сега това съоръжение да бъде обявено за обект  на националната сигурност? Това означава ли, че и ние народните представители не можем да поставяме въпроси, не можем да подлагаме на парламентарен контрол министрите, защото оградата е обект на националната сигурност. Контролните органи в България и европейските могат ли да получават информация за изхарчените пари, за потоците мигранти и т.н. Напомням, че за оградата са похарчени и европейски пари.

Конституция на Република България

Чл. 41

(1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срущу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга, защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

Почти без коментар: Всеки български депутат има право да получи дори класифицирана информация, ако има право на това. Дори тя да е свързана със съществуването на потенциална заплаха за националната ни сигурност. Задачата на българските контролни органи и на европейските такива, е да работят по подаден им сигнал, подкрепен с факти, които да са основателни за стартиране на разследване и за последващи действия от тяхна страна. Достатъчно  е да бъде подаден такъв сигнал, така че съответните органи да бъдат сезирани.

Нинова: ’’Декларираме, че поемам цялата и наказателна отговорност, ако такава ще има за това, което ще кажа.За нас причината точно вчера и по този начин да бъде взето това решение е фактът, че от три месеца Елена Йончева снима кадри , говори със свидетели. Събра документи, които уличават в корупция длъжностни лица, засне в реално време преминаване на организирани групи мигранти, разговаря със свидетел и този филм показва паднала ограда, отворени шахти, преминаване безконтролно със стълби и под оградата… Преди два дни, депутатът Елена Йончева, разследващият журналист, беше спряна и й беше забранен достъп до свободна територия на българската държава от ’’Гранична полиция’’.

Конституция на Република България

Чл. 59

(1) Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин.

Измяната и предателството към отечеството са най-тежките престъпления и се наказват с цялата тежест на закона.

Почти без коментар: Въпросният депутат има всички права да работи с предоставени му факти и документи, както и да ги придвижва към съответните  специализираните органи. Подаването на сигнали, съдържащи факти и обстоятелства, засягащи националната ни сигурност, част от която е и охраната на държавните ни граници, също трябва да отговаря на изискването за достоверност на източниците и предоставянето на автентични документи. И тъй като се отнася до националната ни сигурност, темата не може да бъде използвана за целите на партийна пропаганда, като  съзнателно се правят квалификации или се отправят внушения, хвърлят се недоказани факти и обстоятелства, за които законът още не се е произнесъл. Това трябва да го знае всеки настоящ депутат, който е бил разследващ журналист и в сегашното си качество е длъжен да се съобразява с изискванията, които регламентират депутатското му поведение. А това означава, че неговият водещ мотив трябва да е защитата на отечеството, а не тяснопартийните интереси и пропагандата, свързана с тях. Няма и нищо по-естествено от това – всичко свързано с държавната граница, която е и южна граница на ЕС, да е в обсега на класифицираната информация. Дори това възпрепятстващо съоръжение да не беше обявено за стратегически обект на националната ни сигурност, по призумпция то е такова, защото е част от държавната ни граница, осигуряваща териториалната цялост на България.

error: Свържете се с автора за разрешение!!