ЗАКРИВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПРАВОСЪДИЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕСОт деня

ЗАКРИВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПРАВОСЪДИЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕС

Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма, изразиха в нарочна декларация дълбоката си загриженост от закриването
СВЕТОВНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ В ДАВОСНе е фейк

СВЕТОВНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ В ДАВОС

Срещата на високо равнище в Давос се провежда всяка година от 1971 г. насам. Участие в нея вземат водещи световни
error: Свържете се с автора за разрешение!!