“ШЕСТТЕ МЕДАЛА ЗА СТОЙНОСТ” – МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕОбразование

“ШЕСТТЕ МЕДАЛА ЗА СТОЙНОСТ” – МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Запитвали ли сте се какво лежи в основата на вземането на определено решение? Ще ви помогна като ви припомня за
ЗА АГРЕСИЯТА В ЕЗИКА НА ПОЛИТИЦИТЕОт деня

ЗА АГРЕСИЯТА В ЕЗИКА НА ПОЛИТИЦИТЕ

За езика на политиците и тяхната публична реч е ставало дума много пъти в моите публикации. Наблюдавам речевите изяви на
error: Свържете се с автора за разрешение!!