Теми

КОГА И  НАКЪДЕ?От деня

КОГА И НАКЪДЕ?

Кога и накъде? Вече стана публично известно, че съществуват разногласия, относно принципа за заемане и разпределение на високите постове в
error: Свържете се с автора за разрешение!!