ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО ЛИ Е РЕШЕНИЕТО НА НС ЗА МОРАТОРИУМА

мораториума
Време за четене: 7 минути

Странни неща се случват в настоящия български парламент. Но народът е прав като казва, че както ти тръгне, така и ще свършиш. Защото всеки пърформанс има начало и край. Разликата е в това, че Народното събрание не е площад за представление или място за демонстриране на “революционна целесъобразност”, посягаща на основите на правовата държава. Впрочем и за това кратко време на настоящия парламент успяхме да се нагледаме и да се наслушаме на доста глупости. По-същественото обаче е, че не се зачита конституцията, което на фона на обещанията за “връщане на парламентаризма и на законността” изглежда направо комично като намерение. И за да не съм голословна, ще цитирам:”Но когато имаме революционна целесъбразност, се вършат редица глупости”(проф. Пламен Киров, шеф на Катедра по конституционно право в СУ). Но ако става въпрос за “глупости”, произтичащи от законодателната власт, нещата не изглеждат така безобидни за правовата държава. Те са симптом за начало, което посяга на основните принципи, върху които съществува демократичната държава. А когато се действа по този начин, няма как да не се озовем в негативен и критичен режим за нейното функциониране.

В латералното мислене има една техника, която се нарича “Шестте рамки за мислене”. Тя възпроизвежда умение как да се ориентираш в една информация и да отчетеш всичките й аспекти. Този е подхода ми винаги, когато коментирам в моите статии. Така ще постъпя и този път, търсейки отговора на въпроса в заглавието. А първата стъпка в случая е “да отида” на подходящото място – българската конституция, както и да проверя дали вече КС на РБ не се е произнасял по подобни случаи с тълкувателни решения. Ще са ми нужни и други аргументи, за да покрия още аспекти на темата и затова ще се позова на публично изразено експертни мнения. Водещи ще са моят опит и притежаваното от мен умение да тълкувам, съпоставям и да извличам стойност от текстове или мнения.

Противоконституционно ли е решението на Народното събрание за налагане мораториум на правомощията на Министерски съвет? Отговорът ще получим от Конституционния съд след като той се произнесе по искането на ПП ГЕРБ за тълкувателно решение за установяване на противоконституционност. Но това не ни пречи да стигнем до него, ако това ни интересува и е важно за нас като граждани да го разберем. Да тръгнем оттам, че България е демократична държава и има разделение на властите. Означава, че върху тази конструкция се гради и правовия ред. Противоречи ли въпросното решение на този принцип на правовата държава? Противоречи, защото в Конституцията няма текст, който да дава правомощие на Народното събрание да отнема правото на МС, който представлява eдна от трите власти – изпълнителната, да изпълнява задълженията си в оперативен план. Конституцията много ясно казва какви са тези задължения и правомощия. И тъй като не е в прерогативите на парламента, в случая той се правомощава, нарушавайки основния закон на държавата.

Разделението на властите е върховен демократичен принцип. Правно недопустимо е НС със свои решения да ограничава правомощията, на която и да е от останалите две власти. Аз го тълкувам като отнемане и на компетенции по дейностите на другите две – съдебната и изпълнителната. Да не говорим, че се правят внушения дали легитимни държавни органи могат да продължат да вземат решения и трябва ли дейността им да бъде блокирана, защото правителството е в оставка. Не мога да приема за аргумент, че това било допустимо, тъй като мораториума е за определен срок и по целесъобразност – до назначаване на правителство или до влизане във функции на служебно. Не, не е допустимо, ако то посяга на принципи на правовата държава, които са водещи при вземането на всяко парламентарно решение. А и за каква целесъобразност става дума? Нека и това да уточним – за политическа, пропагандна и неаргументирано уличаваща сегашните управляващи в лицето на ПП ГЕРБ.

По Конституция Народното събрание има правомощие да упражнява контрол, а не да ограничава правомощията на изпълнителната власт. То е законодателен орган и няма как да си самоприсъжда правомощия, които принадлежат на други две власти – съдебната и изпълнителната. Нарушава се баланса между властите, както биха казали конституционалистите. А и съгласете се, че е субективната преценка дали едно управление е “лошо”, докато не се произнесат упълномощените да се произнасят за това и да послужи като основание за предприемане на съответни правни действия. Какво правно действие е въпросния мораториум/забрана, ако решението е противоконституционно. Практиката е в НС да се иска оставка на правителството, но в случая то е в оставка и това наистина изглежда комично. Има и още нещо, което не бих искала да пропусна. Получава се така, че с този акт, отнемайки правомощия на правителството да изпълнява задълженията си в оперативен порядък, парламентът излиза отвъд Конституцията. Получава се така, че макар мораториумът да важи за определен срок, сравнено с едно служебно правителство правителството в оставка се оказва с по-малко правомощия от него, докато различията между тях са ясно определени.

Какво мислят експертите по конституционно право? “Решението е противоконституционно и КС би го отменил. Конституционният съд ще го отмени”, каза професор Пламен Киров, когото вече цитирах веднъж. “Народното събрание е само една от трите власти и не може да ограничава правомощията на друга власт”, коментира още той. Мораториумът означава да се спре работата на МС и да се парализира работата на легитимни държавни органи. В същото време вървят процедури и срокове, провеждат се конкурси по легитимни правила, внасят се промени в състава на бордове и т.н., които са част от един регулярен оперативен процес. Мнението на конституционалисти като д-р Орлин Колев и д-р Симона Велева е също, че НС няма правомощието да налага мораториум върху изпълнението на правомощията на другите власти. “Този мораториум е противоконституционен и направо забранява на правителството да работи”, според министъра на външните работи в оставка Екатерина Захариева.

Противоконституционно ли е решението за мораториума ще разберем, когато ПП ГЕРБ внесат искането си до КС и той се произнесе за неговaта допустимоcт и с тълкувателно решение. Когато това се случи, навярно срокът на мораториума ще е изтекъл. През това време правителството ще трябва да се съобрази с него, защото решенията на НС са задължителни за всички държавните органи, организации и гражданите (чл. 86 (2)). По този повод ще припомня едно тълкувателно решение на КС, което макар и да касае мораториум, свързан със земята, се казва, че когато решенията на НС са противоконституционни, те не могат да реализират правна стойност. Кому и защо тогава е необходимо да се вземат такива решения? Без съмнение, вносителите на това решение преследват определена политическа цел, която обслужва предизборната им пропаганда. А тя е да въздействат на възприятията на електората колко е лошо настоящето управление и индиректно – на предизборните им нагласи. Изглежда вероятно към този момент да се говори за предсрочни избори, защото няма никакви проблясъци за сформиране на редовно правителство от победените, които се самоопределиха като победители. А защо КС трябва да се произнесе? Защото има една много важна причина – в бъдеще Народното събрание да не си позволява да нарушава Конституцията. Звучи парадоксално, но това е истината.

Като заключение ще кажа, че решението за мораториума е само една част от парламата, която оппределям като предизборна пропагандна тупурдия. Доказва го и маратона за промени в изборното законодателство, сформираната и вдъхновяваща предизборните площадни страсти Комисия за ревизия на правителството, лобистките поправки, които устройват сегашното парламентарно мнозинство на ИТН, ДБ, ИМВ, ДПС И БСП, или менторите им. Това доказва, че за тях здравната криза и отражението й върху икономиката и социалния живот на хората не са на дневен ред. Но виж, не забравиха да си увеличат заплатите и размера на получаваните подаръци….Предизборно време е. А когато безпристрастеността на информацията днес се среща толкова рядко, моят съвет е, ако искате да вземете решение или да предприемете действие, е необходимо да използвате най-коректната информация, чиято точност винаги може да бъде проверена, и сравнявайки я от няколко източника. Интересувайте се, защото заедно с това натрупвате познание и опит, които са определящи, когато правите избори за живота си или вземате важни решения за себе си, за семейството и за обществото.

error: Свържете се с автора за разрешение!!