ОБЩУВАНЕТО НА ДЕЦАТА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

децата в социалните мрежи
Време за четене: 9 минути

На вниманието на вашите деца

Ако следите публикациите ми, често замествам “ценности“ със“ стойности”. Правя го, защото и в единия, и другия смисъл, става дума за ”онова, което смятаме за важно, но което не винаги долавяме съзнателно.”/Едуард де Боно, Шестте медала за стойност, С.,Локус, 2010. с.11 /. Аз ви помагам да правите точно това – да откривате съзнателно ценностите, да разпознавате стойностите. Реших да свържа най-важните, според мен, човешки ценности с темата за общуването в социалните мрежи, защото съм обезпокоена от отсъствието на ценностно и езиково издържано мнение, съгласие или несъгласие. Това са акценти, за които не веднъж е ставало дума. Бих го направила и друг път, защото впечатлението ми е, че овладяването на умения за общуване изостава значително от динамиката, с която напредват възможностите на Интернет. Сега няма да се спирам на положителните и отрицателните страни в този род комуникация. Днешният повод е заедно да отбележим 4 април – Ден без тролове.

Сигурно вече се питате колко пряка може да е връзката на важните човешки ценности с общуването в социалните мрежи? Много пряка, защото в основата на всяка поведенческа рамка са нашите ценности. А на вас ще ви се наложи да се сблъскате с информация, която далеч не претендира да е неутрална. Ще се изправите и пред въпроси, които засягат вашето включване в комуникацията. Какво ще кажете? Кога и как ще го кажете? От какво ще се ръководите, когато решите да изразите съгласие или несъгласие? Необходимо ли е да се уверите в истинността на фактите, преди да предприемете някакво действие, или да изразите отношение? Ще позволите ли да бъдете подведени от неточността и непочтеното мнение? Въпросите са много, но и отговорите са многовариантни. Това е причината за моето решение да ви предложа моя списък на най-важните човешки ценности. Определени като базисни и универсални, те са съотносими и към нашата тема – общуването в социалните мрежи. Това е моят списък, а вие можете да го допълните или да съставите нов.

Компетентността, информацията и компютърната грамотност. Самият професор Де Боно определя тези три ценности като базови, защото от тях зависи вашата конкурентноспособност. Даже ги нарича “стоки за масово потребление.“ Основанията му са, че в днешно време те се възприемат вече като даденост. Това означава, че все повече хора ги притежават. Тогава кое ще е онова, което ще ви различава от останалите и ще ви прави по-приемливи и по-предпочитани от тях, т.е. по- конкурентноспособни? Авторът на системата за латерално мислене е категоричен – вие трябва да ги изпреварите в създаването на нова стойност. Това е измерението, това е новият показател за вашата конкурентноспособност. Затова ви съветвам да не гледате пренебрежително на участието си в това многогласно изразяване на мнение чрез социалните мрежи. От вас зависи дали ще успеете да се ориентирате в тази наситена среда на гледни точки. Удовлетворението за вас ще идва от това, колко смислено ще е включването ви в общуването. И не на последно място – каква стойност искате да създадете, за коя своя идея искате да намерите съмишленици, на какво искате да се противопоставите, какво или кого искате да подкрепите.

Създаването на нова стойност. Този процес е свързан с целта, която си избирате. Моят съвет е да си избирате цел, отговаряйки на въпроса – каква нова стойност ще създам с това действие или в резултат на тези усилия? Започнете от най-малката, ориентирана към навиците ви, начина ви на живот. Не пренебрегвайте онези цели, свързани с ученето и с вашата бъдеща реализация в живота. В този смисъл, може да говорим и за цели на комуникацията – каква информация искаме да споделим или да разменим, каква е мотивацията да го направим, към кого е ориентирана тази информация, каква ще е ползата от определено общуване, коя е идеята, за която търсим съмишленици? Отговорите на тези въпроси непременно ще ви ориентират за крайния резултат от общуването, т.е. за създадената от вас нова стойност. Не допускайте общуването в социалните мрежи да се превръща в безцелно забавление!

Креативността. Креативността е другото име на създаването на нова стойност. Но тя не се изчерпва само в умението да давате идеи. Научете се да ги реализирате. Иначе ще си спечелите името на “въздухар” – много говорите, много съветвате и нищо не правите. Раждането на нови идеи вече не е свързано само с вдъхновението или с “просветлението” в главата ни. Ако сте от тези, които са редовни посетители на страницата “Училище за идеи“ в Детски сайт, вие вече знаете, че латералното мислене предлага много формални подходи и методи, разгледани от мен в отделни публикации. Прилагайте ги по начин, който в нашия случай се свежда до даването на идеи и решения по предложена за обсъждане тема, организиране на групи за протест, за солидарност и подкрепа. Не приемайте всяко предложение прибързано и безкритично.

Планирането. Приемете планирането като упражнение за разпределение на задачите във времето. Същността на заниманието е да откроите значимостта на стъпките, които ще извървите по пътя към създаването на нова стойност. Уверявам ви, овладявайки умението да планирате своите действия, вие ще изпитата непозната за вас сладост – да се радвате на свършеното. Заедно с това ще развиете нетърпимост към хаоса и непредвидимостта. Планирането е ценност, както по отношение на вашите лични намерения, така и при реализирането на различни общи цели. Общуването с писане може да се осъществява импулсивно и необмислено, или с ясно намерение за издържаност. Чувам вече как някой от вас ме пита, а какво толкова трябва да планирам? Нали всичко започва само с това – с решението ми да се включа в социалната мрежа с обявено или анонимно мнение? Ще ви посъветвам да сте първо наясно с мотивацията. Защо го правите и какво имате да кажете? Какви факти ще включите и на какво ще разчитате – на тяхното несъответстие с истината? Не бих ви препоръчала да сте един от онези участници, които оставят след себе си неточности и съмнения. Ще разчитате на груб и неточен език? Не си го позволявайте. Социалните мрежи не са бойно поле. Не злоупотребявйте с възможността да общувате – печелете приятели и съмишленици, а не врагове!

Приоритетите. Става дума за подреждане в стълбица на по-важните и по-маловажните неща в ежедневието, в ученето, в реализиране на амбициите ви в живота. Определяйте приоритетите, съобразно ценностите си. Съпоставяйте тяхната значимост. Отчитайте степента на риска, свързан с осъществяването им. Отчитайте гледната точка на другите, както и последствията. Вие сте тези, които ще решите каква да е споделената информация – едностранчива, изцяло негативна или положителна, провокативна или убеждаваща. Ще зависи от приоритетите ви в случая, но никога вашият приоритет не трябва да е свързан с пропагандиране на агресия и насилие.

Истината. Казвайте я на себе си и на другите. Изричайки я, вие може да провокирате едно или друго действие, да подскажете съществуването на един или друг проблем, да дадете едно или друго решение. Не лъжете, защото лъжата е най-краткия път до заблуждението. А това означава да подведете себе си или другите в невярна посока. Не бъдете от хората, които използват лъжата, за да спекулират с нея, извличайки полза за себе си. Нали знаете какво казва народът ни :” На лъжата краката са къси.“ Спомняте ли си за “Рамката на кръга”, която професор Де Боно определя като рамката на точността. Тя е eдна от шестте рамки, които са формални подходи за по-лесно възприемане на информацията? Тях той подробно разглежда в книгата “Шестте рамки на мислене“. В нея ще прочетeте, че ”информация, която не е точна, е в най-добрия случай подвеждаща, а в най-неблагоприятния – опасна.”

Чувствителността. Вашата чувствителност може да ви помогне да предвидите или да избегнете някоя опасност. В други случаи – да предизвика вашето критично или безкритично отношение. Моят съвет е да не криете вашето мнение, ако то е различно от мнението на другите. Но и не се увличайте в критика по навик. Запомнете – не винаги трябва да ви се привижда нещо или някой, който се готви да ви заплаши. Може би става дума само за противоречие между вашите и чуждите ценности или за превъзходство на едните над другите. Не бързайте да класифицирате изразителят на другото мнение като глупав, невеж или злобен. В този случай, професор Де Боно е въвел понятието “логически балон”, който включва възприятията, ценностите, нуждите и опита на човека. Според него, ”ако се постараете да се вгледате в балона и да видите откъде този човек “изхожда”, най-често ще съумявате да съзрете логиката в позицията му “./ Едуард де Боно, Как да притежаваме красив ум, Локус, 2009, с. 11 /.

Съгласието. То преминава през предложенията да се придвижвате напред и да се обединявате около един подход в дадена ситуация. А това ще се случи, когато заедно определите, кое е по-важно и кое ще ви помогне да се приближите или да се отдалечите при оформяне на общото решение. Лошото е, че търсенето на съгласие някак противоречи на нашите естествени наклонности да се противопоставяме. В своята книга “Как да притежаваме красив ум“, за която също съм писала, професор Де Боно разглежда различни начини да се съгласяваме или да не се съгласяваме. Там той казва също, че “да сте прави през цялото време не е най-важното нещо на света, а и определено не е много красиво“. /с.10/ Съгласието е като да създадеш нова стойност – “ако държите винаги да спечелите спора, накрая ще завършите с не повече от това, с което сте започнали – с изключение на демонстрираната от вас способност да се противопоставяте. Когато загубите спор, вероятно ще сте придобили нова гледна точка.“ /пак там, с. 10 / А нея също може да я определим като нова стойност.

Уважението. То е важно, защото засяга човешкото достойнство. Уважавайте себе си и другите. Никога не прибягвайте към насилие и агресия – нито словесна, нито физическа, нито психологическа. Не се отказвайте да забелязвате чуждите успехи. Нали искате и те да забелязват вашите. Това ще е знак и за справедливост. Винаги благодарете, защото благодарността е част от уважението. Поощрявайте тези, които имат затруднениня от различен характер. В дебрите на технологичната комуникация има много място за изразяване на уважение. Но с какво се сблъскваме в социалните мрежи – с нетърпимост, обогатена с обидни думи към чуждото мнение, преобладаваща употреба на прилагателни, които непременно са знак за много лично отношение, или използването на сравнения, които излъчват злоба и омраза към различното мислене.

Десетина ценности! Избрах ги за вас. И както казах в началото – те са еднакво важни, глобални и универсални. Приложими са за всяка ситуация. Исках да актуализирам познанията ви за тях, но и да “хвърля мост” към темата за общуването в социалните мрежи. Приемете публикацията като още един урок от системата на обучение в нашето “Училище за идеи”, защото както казва професор Де Боно – “мъдростта може да се преподава“, а нашата цел е да ви учим как да спестявате от дългото време за помъдряване.

error: Свържете се с автора за разрешение!!