ВИСОКАТА ИНФЛАЦИЯ – ОСНОВНА ПРЕЧКА ПРЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОТО*

Време за четене: 4 минути

България е твърде далеч от целта, за да се възползва от преодоляването на отклоненията.

Fitch Ratings-Лондон/Франкфурт на Майн-25 януари 2023 г.

Политическата нестабилност в България заплашва да забави реформите, свързани с Националния план за възстановяване (NRP), казват от Fitch Ratings. Високата инфлация е основната пречка пред приемането на еврото, което изглежда вероятно ще бъде отложено след 2024 година.

България ще проведе на 2 април 2023 г. своите пети общи избори за последните две години Това е след неуспешни коалиционни преговори след изборите през октомври 2022 година, които бяха предизвикани от разпадането на четирипартийната коалиция, водена от „Продължаваме промяната”. И трите проучвателни мандата за съставяне на правителство бяха върнати неизпълнени на президента, тъй като нито бившите управляващи ГЕРБ, нито ПП и БСП успяха да предложат работещи коалиции.

След положителната оценка за изпълнението на всичките 22 етапа и цели, необходими за първото плащане на средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС (RRF), в средата на декември 2022 г. на България бяха изплатени 1,37 милиарда евро (1,6% от БВП за 2022 г.). Достигането на етапи, необходими за изплащане на следващите траншове, може да бъде по-трудно. Двадесет и две законодателни промени трябваше да бъдат приложени до края на 2022 г., но този процес беше прекъснат от неуспешните опити за съставяне на правителство.

Според графика на Европейската комисия следващото плащане по Плана за възстановяване трябва да бъде поискано през 2023-та година. Липсата на работещо правителство и нови избори обаче може да забави по-нататъшните плащания, въпреки широката политическа воля за продължаване на прилагането на договорените реформи. По-нататъшните притоци на средства от ЕС биха подпомогнали растежа на инвестициите през 2023 година, но все още очакваме растежът на реалния БВП да се забави до 1,4% от 3,5% през 2022 година, поради неблагоприятните ефекти за частното и публично потребление.

Изпълнението на ангажиментите след навлизането на ERM II продължава и като цяло се очаква България да поиска оценка на напредъка си спрямо критериите за конвергенция през 2023-та, с вероятно публикуване на доклада за сближаване. За приемането на еврото през януари 2024 година е необходима положителна оценка на критериите за конвергенция.

Политическата нестабилност не е повлияла на процеса, отразявайки широкообхватния политически ангажимент и институционална подкрепа за приемане на еврото и смятаме, че България трябва да изпълни правните изисквания за присъединяване. Вместо това изпълнението на критерия за ценова стабилност (който не беше постигнат в оценката за 2022 г.) отново ще бъде основната пречка. Средната 12-месечна инфлация (13,0% през декември) е доста над нивото на трите най-добре представящи се държави-членки на ЕС през 2022 г. и се очаква да остане такава потенциално през 2024 година. За разлика от Хърватия, която се присъедини към еврозоната на 1 януари тази година, България е твърде далеч от целта, за да се възползва от преодоляването на отклоненията.

Това увеличава рисковете от забавяне на приемането на еврото след 2024 година. Потенциалът за по-нататъшни забавяния ще зависи от развитието на инфлацията в България и на други места в ЕС, което е несигурно. Положителната перспектива за суверенния рейтинг на България „BBB“, която потвърдихме през ноември (2022 г.)**, балансира този риск срещу ясния ангажимент на местно и европейско ниво за ускоряване на процеса на приемане на еврото.

*Оригинално заглавие: Bulgarian Politics Slows EU Fund Absorption; Inflation Key to Euro Timeline

** Положителна перспектива: Положителната перспектива отразява перспективата за приемане на еврото, което ще доведе до допълнителни подобрения във външните показатели. Въпреки подновената политическа нестабилност, Fitch Ratings вярва, че властите остават ангажирани с приемането на еврото до 2024 г., като рисковете около графика са свързани главно с изпълнението на критериите за конвергенция.

Приемане на еврото: Изпълнението на ангажиментите на България след влизането в ERM II продължава и се очаква България да поиска оценка на напредъка си по критериите за конвергенция през май 2023 година. Според Fitch България трябва да изпълни законовите изисквания за присъединяване към еврозоната, но най-голямата пречка остава критерият за ценова стабилност. Инфлацията по HICP в България е над нивото на трите най-добре представящи се страни-членки на ЕС от началото на годината и се очаква да остане висока през първото тримесечие на 2023-та година.

Подновена политическа нестабилност: Четирипартийното коалиционно правителство, водено от „Продължаваме промяната”, се срина след успешен вот на недоверие в края на юни 2022 г., което доведе до четвъртите предсрочни избори за по-малко от две години. Гласуването доведе до силно фрагментиран законодателен орган с ограничени перспективи около формирането на стабилна коалиция. Политическата нестабилност вероятно ще се разшири до 2023 година като са възможни други избори в началото на 2023 –та година.

Прев. от англ.

Източник: Сайта на Fitch Ratings

error: Свържете се с автора за разрешение!!