ЗА ПО-СИЛНА ЕВРОПА

Анегрет Крамп-Каренбауер
Време за четене: 8 минути

Да, „светът се променя и Европа е изправена пред избор. Моят е ясен: Трябва да поправим Европа сега. Нуждаем се от стратегическа сила за нашата промишленост, технологии и иновации, чувство за сигурност за нашите европейски граждани и общи възможности за външна сигурност, за да защитим нашите интереси.” Каза го в своето обръщение Анегрет Крамп-Каренбауер, председател на Християндемократическия съюз на Германия – наследничката на Ангела Меркел. Направи го, за да изрази своята позиция за Европа, за да може да отговори на предизвикателствата, пред които е изправен света. Някои анализатори определиха обръщението й като своеобразен контрапункт на представите, които неотдавна лансира френския президент Еманюел Макрон. Други откриха общото в някои техни идеи. За мен, няма никакво съмнение, става дума за две заявки за европейско лидерство.

И друг път в мои публикации съм изразявала мнение, че има дефицит на разпознаваеми европейски лидери от мащаба на онези от близкото и по-далечното минало. Като изключим Меркел, която амбициозно изтегли не само Германия, но и Европа, другите от същото поколение политици бяха по-скоро нейни сподвижници. На всички е ясно, че след излизането на Меркел от активната политика и след Брекзит, се освобождават позиции, които могат да бъдат извоювани единствено в състезание за популярност. Неоспорима е силата на въздействието, което се постига със слово и с ясни послания! Когато написах “Трите стълба на Макрон”, направих го, защото високо ценя всеки човешки порив, водещ до промяна. А когато той е присъщ на политици, които са готови да завоюват сърцата на европейските граждани, казаното от тях е повод всички заедно да помислим за бъдещето на нашия свят.

Анегрет Крамп-Каренбауер или АКК, както я наричат в Германия, е наясно с важните акценти, които са част от бъдещето на ЕС. Затова е и толкова директна още в началото: “Искаме ли бъдещето ни да бъде определяно от стратегическите решения на Китай или Съединените щати, или искаме самите ние да играем активна роля в оформянето на правилата на бъдещото глобално съжителство? Искаме ли да дадем общ отговор на руското правителство, което очевидно желае да черпи силата си от дестабилизацията и отслабването на съседите си? В крайна сметка искаме ли да се подчиним на социалните и политическите идеи на другите, или искаме настъпателно да се застъпим за “европейския начин на живот” – на представителната демокрация, парламентаризма, върховенството на закона, индивидуалните свободи и социалната пазарна икономика едновременно – както у дома, така и по целия свят? Може да има само един отговор на този въпрос: Нашата Европа трябва да стане по-силна.”

И аз като нея принадлежа към щастливото поколение, което никога не е изживявало истинска война, но помня “Студената война” и живота от тази страна на “Желязната завеса”, затова се присъединявам към АКК, потвърждавайки, че най-доброто за българите през последните десетилятия дължим на същата тази нова ЕВропа, която е усвоила поуките си от миналото. Ние живеем в един от най-богатите и най-безопасни региони в света. През всичките тези мирни години Европейските правителства намираха начин да решават конфликтите помежду си чрез преговори и балансиране на интересите. Днес Европа е изправена пред много предизвикателства. Права е АКК, подкрепата за европейската идея е все по-мощна, но европейските граждани имат нужда от ясна ориентация и навременна единна европейска позиция по ключови въпроси – бъдещето на дигиталната икономика и дигиталния пазар на труда, миграцията, изменението на климата, тероризма и международните конфликти. В този контекст, Анегрет Крамп-Каренбауер казва нещо много важно, което трябва да бъде чуто от проевропейските партии в България – предстоящите избори за Европейски парламент не трябва да се съсредоточат върху защитата на несъвършеното статукво на днешния ЕС, което обвинение идва от страната на популистите. Трябва да се дискутират различни концепции и идеи за подобряване на капацитета и за предприемане на действия по ключовите въпроси на европейското ни бъдеще. Перифразирам казаното от нея, но то впечатлява с ясния и прагматичен поглед за характера на еврокампанията, така че да бъде гарантиран нейния успех. Затова и толкова целенасочено очертава най-важните приоритети.

Кои са тези приоритети? На първо място АКК поставя създаването на Общ вътрешен пазар за банковите услуги. За АКК е важно да се заложи на принципа на субсидиарността. Както е известно, принципът на субсидиарност се съдържа в член 5 от Договора за Европейския съюз и предвижда разграничаване на отговорностите на държавите-членики. Това на практика означава, че ако ЕС разполага с изключителна компетентност в дадена област, той следва да предприеме действия. Ако и държавите-членки притежават същата компетентност, то предимството за предприемане на дейстия е на тяхна страна. Но ако те не могат да постигнат целите в достатъчна степен и поради различни причини, ЕС може да се намеси. Според нея, “европейският централизъм, обединяването на дълговете на отделните държави, европеизацията на социалните системи и минималното заплащане биха били погрешен подход. И все пак трябва да се стремим към сближаване в смисъл на равни условия на живот във и между държавите членки. Ето защо се нуждаем от Европейска стратегия за насърчаване на сближаването, която интелигентно свързва националните и европейските подходи.”

В обръщението на Анегрет Крамп-Каренбауер има и известно препокриване с Макрон по темата за технологиите и климата, както и данъчните преференции. Тя набляга на нуждата от Европейска стратегия точно по тези теми, правейки връзка с ролята на технологиите за изхранването, прилагането им в медицинската терапия и т.н. АКК е убедена, че ЕС трябва да подкрепя иновациите с финансиране от европейския бюджет с единствената цел съюзът да действа конкурентно в световен мащаб. Що се отнася до глобалната защита на климата, той трябвада бъде разглеждан като въпрос за условията на живот в бъдеще. Говорейки за климата, трябва да имаме предвид неговите икономически и социални аспекти. Това предопределя съществуването на Европейски пакт за защита на климата с участието на легитимни участници.

Анегрет Крамп-Каренбауер формулира като много важен проблем нарушаването на конкуренцията чрез избягването на данъци. Като решение тя предлага въвеждането на цифрово данъчно облагане по модела на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Тя смята, че по този начин и международните корпорации, както малките предприятия, ще дават своя принос към европейската социална пазарна икономика.

АКК е съгласна с Макрон, що се отнася до общата ни сигурност и усъвършенстването на Шенген. Необходимо е споразумение за безпроблемно управление на границите. Външните граници не могат или не трябва да бъдат защитени само с национални средства, Frontex трябва бързо да стане оперативна гранична полиция. Искане за убежище, статут на бежанец или други основания за влизане трябва да бъдат разглеждани и решавани директно на шенгенската граница. Това изисква регистър за влизане и излизане и разширяване на Шенгенската информационна система, така че властите да могат да използват Единна обща система за данни на национално и европейско равнище. Няма никакво съмнение, че Европа е за хуманитарна защита на жертвите на политическо преследване и бежанците от гражданска война. Тя подхожда откровено към досегашните европейски решения, свързани с бежанците и отхвърлянето на икономическите мигранти и които се оказаха невъзможни за изпълнение. Затова тя говори за реорганизиране на общата миграционна политика. В този контекст, и Анегрет Крамп-Каренбауер, както и Макрон, обръща внимание на нова переспектива със и за Африка, откъдето основно идва мигрантския поток.

Според Анегрет Крамп-Каренбауер, Европейският съюз трябва спешно да подобри способността си да действа в сферата на външната политика и политиката на сигурност. В бъдеще ЕС следва да има постоянно място в Съвета за сигурност на ООН. В същото време трябва да бъдат решени общите позиции на външната политика в Европейския съвет за сигурност, включващ и Великобритания. Важно е ЕС да започне да демонстрира и собствена сила и възможности за гарантиране на сигурност и мир, имайки предвид работата върху съвместни проекти за бойна сила.

Още нещо общо с идеите на Макрон открих – и двамата са наясно, че никоя европейска супер държава не може да гарантира ефективна и действена Европа сама. Затова работата на европейските институции не може да претендира за морално превъзходство над съвместните усилия на националните правителства. Нова Европа не може да бъде създадена без националните държави, които осигуряват демократична легитимност и самоопределяне. Държавите – членки формулират и обединяват собствените си интереси на европейско равнище. Съсредоточаването на Анегрет Крамп-Каренбауер върху субсидиарността и индивидуалната отговорност на националните държави е в посока да се действа в общ интерес. В основата на тези действия АКК поставя два метода – междуправителствения и общностния. Посочва като неотложни за решаване проблемите, свързани с концентрацията на Европейския парламент в Брюксел и облагането на доходите на служителите на ЕС. А във връзка с предизвикателствата на имиграцията, АКК смята, че за предотвратяването на някои течения в исляма, които са несъвместими с нашите идеи за отворено общество, тя предлага създаването на европейска система за обучение на местните имами и учители в европейски дух на просветление и толерантност и предотвратяване на радикализацията им.

В края на своето обръщение Анегрет Крамп-Каренбауер изразява увереност, че демократичната легитимност на нова Европа може да бъде спечелена с общи усилия и с дискусионно говорене. Още повече, че всички са се устремили към Европа, като най-доброто място за живеене. Но светът се променя и ЕС е изправен пред избор.

Затова “сега трябва уверено да си вършим работата, а не да се поддаваме на страха, всяван от популистите”. Ще успее ли Анегрет Крамп-Каренбауер да защити своите идеи? Ще бъдат ли разбрани нейните послания от повече европейски граждани? Кое лидерство ще надделее – на Макрон или това на АКК? Времето ще покаже…

    error: Свържете се с автора за разрешение!!