УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

управленска програма
Време за четене: 3 минути

Съставянето на управленска програма не е лесно изпълнима задача. Знам го, защото една трета от професионалния ми живот е свързан с програмиране, планиране и стратегическо мислене. Правех го почти двадесет години, заемайки позиции на различни нива на държавното управление. Както всяко проектиране, така и създаването на правителствена програма, е завършек на определени политически виждания. Това е процес на поемане на отговорности към обществото,  конкретно описани като законодателни инициативи  и управленски действия, лесно поддаващи се на контрол. Четох внимателно, като умишлено търсех да открия някое кухо пожелателно изразено намерение, неподкрепено с конкретна мярка. Не можах да намеря такова, а ми се щеше да напиша и нещо негативно.

Управленската програма на коалицията е структурирана според европейските изисквания. Тя отговаря на определението за система, отразяваща правителствените политики и действия при реализирането на 236 цели, 65 приоритета и 902 мерки. Всичко е обвързано с общата цел за нарастване на доходите, сигурност, икономически прогрес, свобода и демокрация, предприемачество и прозрачност на управлението. Изведени като основа на реформите във всички области, тези намерения засилват надеждата,  че  управляващите ще изпълнят със съдържание четиригодишния мандатен период. Остават две неща – действителното изпълнение на поетите ангажименти и ефективна информационна стратегия.

Демокрацията е общество на активните граждани. И ако се позовем на Хенри Милър, “единственият начин, по който някой може да ни води, е като ни възвърне вярата, че можем сами да се направляваме.” А аз мисля, че с тази управленска програма, ГЕРБ и Обединените патриоти ни предлагат такава възможност. Тя е своеобразен алгоритъм за прозрачност, за отчитане на изпълнението и за упражняване на контрол. А без тях никоя демокрация не може да функционира. Правителството коректно ни казва, че изборът е в ръцете на всеки един от нас – можеш да подкрепиш усилията ни, или можеш да избереш ролята на мърморко. Програмата е достатъчно прозрачна! Подкрепи я, от професионалното място, което заемаш. Или критикувай, но не спекулирай,  защото  всичко в нея е ясно и точно записано.

Навярно има много българи, които са в състояние да предложат различни идеи за просперитета на България. Но демокрацията дава шанс на тези, които са спечелили изборите и зад тях стои мнозинството български граждани. В случая, концепцията, заложена в тази програма, дава възможност на всеки да я оцени. Ние, българите, трябва да се научим на прагматично отношение към всяка правителствена политика, ако тя цели да генерира повече гражданска активност, повече добри идеи, повече усърдна работа, повече самочувствие. В това отношение програмата е повече окуражителна, отколкото обезсърчаваща. Предвид реализирането на всички тези цели, приоритети и мерки, ще са нужни и капацитета, и експертизата на много специалисти и институции. Само това обаче не е достатъчно. И щом записаното в нея е ориентирано към защита на интересите на гражданите, очакването е, че тя може да мобилизира и голяма обществена подкрепа. Иначе каква може да е другата алтернатива, ако тази програма събаря стени и отваря врати към прозрачността и гражданския контрол?

Управленската програма на правителството дава основания за оптимизъм по отношение на икономическата и политическата обстановка у нас през следващите четири години. Аз не избрах да ви разкажа съдържанието й. По-скоро ви приканвам към проактивност – прочетете я, за да потърсите доказателства за написаното от мен. Ако пък сте активен гражданин и намирате начин да сте информиран за действията на правителството, уверявам ви, че програмата е много лесна за упражняване на контрол върху изпълнението й. Вече успях да отметна доста от мерките, които вече са в етап на реализиране или им е даден ход. Можете да го направите и вие! Така по-лесно ще неутрализирате всеки опит да ви се влияе с манипулации и със спекулативно говорене, относно това дали правителството  работи, и как работи.

 

error: Свържете се с автора за разрешение!!