ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА

младежка заетост
Време за четене: 2 минути

Средствата от Европейския социален фонд + за младежка заетост и мерки в подкрепа на децата ще бъдат увеличени в следващия програмен период 2021-2027 г. Това стана ясно на онлайн заседанието на Тематичната работна група за разработване на Програмата за развитие на човешките ресурсу (ПРЧР) и Програмата за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г.

Членовете на Тематичната работна група се запознаха с параметрите на Плана за възстановяване на Европа и ресурсът, който ще е на разположение на България в следващия седемгодишен период. Бяха представени и новостите в Регламента за Европейския социален фонд +, включващи промяната от 10% на 15% заделен ресурс за целенасочени мерки за стимулиране на младежката заетост, които ще включват възможности за обучения, стажуване и намиране на нова работа. Други 5% от средствата от ЕСФ+ ще бъдат насочени към мерки, свързани с ранно детско развитие, достъп до образование, услуги и добри жилищни условия за децата, програмирани в Детската гаранция.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова подчерта, че задачата за програмирането на следващия програмен период 2021-2027 г. е изключително трудна и сложна, тъй като трябва да се предвиди развитието на пазара на труда и социалното включване, но в същото време да се подготвят документи, които да дават отговори за хората в нужда при възникване на кризисни ситуации. „Трябва да се съобразим със сегашната действителност и сериозната икономическа криза, която настъпва вследствие на пандемията“, заяви заместник-министърът.

Над 320 млн. лв. от ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане вече са насочени към различни мерки за справяне с кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19. Буферен механизъм, по който ще се предоставят допълнителни средства за краткосрочни мерки за бързо възстановяване след пандемията, предизвикана от коронавируса, е този по REACT EU. Краткосрочните мерки ще бъдат допълвани с по-дългосрочна подкрепа от ПРЧР с акцент върху обученията, дигитализацията и мерките за социално включване. България ще получи по този механизъм общо 656 млн. евро, като се очаква минимум около 440 млн. евро да бъдат насочени към ПРЧР и ОПХ. Допълнителните средства от ЕСФ+ ще бъдат използвани за стандартните интервенции за запазване на работни места, младежка заетост, създаване на нови работни места, особено за хора в уязвимо положение, достъп до социални услуги, мерки за образование, обучение и развитие на умения, свързани със зеления и дигитален преход на икономиката.

Източник: Министерство на труда и социалната политика

error: Свържете се с автора за разрешение!!