ИЗБЕРЕТЕ СИ ЦЕЛ

изберете си цел
Време за четене: 4 минути

Трябва да го направите, ако искате да сте успешни. Избирането на една или на няколко цели определя нашето мислене като перспективно, а действията ни – организирани и мобилизирани. Да очертаеш една цел изисква да видиш ясно нейното място в собственото си личностно развитие. Никой успех не се предхожда от безотговорно доверие към случайно подредили се обстоятелства. Винаги трябва да можем да си отговорим какво и защо искаме да го постигнем.

Всеки успех започва с мотивацията и формулирането на една или на няколко цели. А това ще означава, че искате да превърнете успеха в част от вашата ценностна система. Още повече, че не става дума за някакво стихийно явление, а за системни усилия по посока на това какъв човек искате да станете. И в това няма само емоция, а най-вече ценностен преглед на всичко, което е свързано с вашата мисия да се реализирате като успешна личност. Затова приемете, че да сте успешни е наистина мисия, която ще изпълни със съдържание живота ви.

Училищното образование не е само време за шанса на всеки да получи знания и умения. То е етап от духовно съзряване, когато тези знания и умения се превръщат в ценности, без които никой успех не е възможен. Затова гледайте на тях като на стълбата, която ще ви помогне да развиете своя талант и да разгърнете творческите си усилия. Започнете с по-малки цели. Като например, да избегнете миналогодишните си затруднения по математика. Помолете за помощта на онези, които могат да ви съдействат – учителят, родителите, близък роднина или приятел. Очертайте няколко задачи за себе си, свързани с личните ви усилия при подготовката по този предмет. А ако сте седмокласник, направете това с оглед на по-голямата ви цел – да се представите успешно на външното оценяване в края на учебната година.

Постигането на всяка цел изисква ентусиазъм, който ще ви помогне да откриете нови идеи за себе си и за личностното ви развитие. От опит знам, че той мобилизира, но и създава настроение. С него лесно можете да се противопоставите на песимизма и на трудностите и да не им позволите те да провалят намеренията ви. Ентусиазмът ще подхранва вашия оптимизъм, а знаете, че само оптимистите умеят да превръщат постигането на една цел в смислено занимание. Това естествено значи да даваш повече от себе си и да помниш накъде си тръгнал, но и да вярваш в успешния финал.

Ако искате да сте сигурни, че ще успеете, трябва да предвидите проблемите, които ще ви съпътстват, но и възможностите, които могат да ви улеснят. Затова си създайте правила. Изпишете ги, и всеки ден поглеждайте към тях. Те ще ви напомнят за вашата цел, свързана с успеха. Поверете сами на себе си отговорността за постигането на определена цели и така ще проверите дали можете да се справите. А не бихте могли да разберете, ако не опитате.

А ето и моите послания.

За да успеете, трябва да осъзнаете собствения си живот, работейки върху възможностите си.

Поставяйте си цели, свързани с получаването на знания и ги преследвайте системно и последователно.

Залагайте на себе си и на реалните си възможности, а не толкова на късмета си.

Ако искате да получите ново знание, опитайте се да осмислите колко важно е то за вас.

Помнете, че креативността и даването на идеи укрепва себеуважението.

Четете, четете, четете! Ако усъвършенствате техниката си на четене, няма да имате проблеми с пълноценното усвояване на всеки текст

Отнасяйте се благоразумно и почтително към другите хора..

Изслушвайте търпеливо събеседниците си, когато те говорят.

Ако се налага да спорите, нека да е спокойно и с аргументи. Не превръщайте спора в безполезно действие.

Бъдете толерантни – няма нужда от агресия. Не крещете, ако не сте съгласни с мнението на останалите, не ги нагрубявайте и не използвайте физическа сила.

Не подценявайте грешките, които правитe. Учете се от тях.

Уважавайте учителите си! Днес, когато източниците на информация са толкова много и са в жестока конкуренция помежду си, не е никак лесно да си учител.

Бъдете дисциплинирани в час, за да се превърнете в партньори на своите учители. Така ще им дадете възможност те да приложат личен подход към всеки един от вас.

Знайте, че не само добрият учител, но и добрият ученик може да направи училището велико.

Не забравяйте, че е нужен цял един живот, но и много усилия, за да сътворите успешно личната си история. Не губете време и започнете сега. Дайте си шанс!

error: Свържете се с автора за разрешение!!