ИГРИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – IV ЧАСТ

игри за деца и родители
Време за четене: 4 минути

Игри или упражнения за деца и родители – все едно как ще ги наречем. Едно е сигурно – в тях ще бъдете заедно с детето си. Това, което ви предлагам ще ви сближи и ще укрепи доверието помежду ви. Детото ще придобие самоувереност, че може да разчита на вас по пътя към знанието, а вие ще споделите това му желание, като му помагате и сте редом до него.

В началото на 70 –те години професор Де Боно разработва т.н. карти Think Link, които показват дума или картинка за стимулиране на идеи. Ако детето е в предучилищен етап и все още не може да чете, заедно изрежете малки квадрати от картон, върху които нарисувайте плодове, зеленчуци, различни предмети, групирани тематично, или ги изрежете от стари букварчета, списания и др., а после ги залепете. Не е необходимо цялата работа да я свършите за един ден. Правете го в свободното време и заедно. Ако детето е в първи клас и може да пише и чете, ще ви бъде по-лесно – върху картончетата изпишете думи, които да назовават различни предмети, плодове, зеленчуци, принадлежности и т. н.

В своята книга “Как да развием творческото мислене”(С., Локус, 2009) професор Едуард де Боно предлага 62 упражнения. Следвам неговите препоръки за опростяване – използвам концепцията на някои от игрите, но предложените примери са собствени и са адаптирани с оглед на целите, които си поставям. А те са – да предложа на родителите идеи как да помогнат на своите деца да придобият знания и умения, свързани с училищната готовност и в първи клас. В тази връзка, всяка от игрите може да се реализира във варианта – за дете, което е в предучилищна възраст и все още не чете и за дете, което се учи в първи или в по-горен клас. Упражненията помагат за развитието на речта, но и за творческото мислене на децата.

Всяко умение е нещо, което се придобива. Необходими са системност, последователност и много упражнения. Не ги приемайте като нещо задължително, а гледайте на тях като на време за тренировка на ума – вашия и на детето ви.

ЕЛИМИНИРАН ИГРАЧ

I. ПОДГОТОВКА

Вземете четири картончета, произволно избрани от вас и ги подредете в хоризонтален ред.

II. ДЕЙСТВИЕ

1. Детето трябва да отстрани едно от картончетата, т.е. елиминирания играч

2. Детето дефинира отстраняването

III. ПРИМЕР

Четирите думи са: ябълка, домат, круша, праскова

Дефиниране на отстраняването:

…„домат” e единствения зеленчук

IV. ВАРИАНТИ

1. Можете да продължите играта, като му предложите да отстрани втора дума, т.е. втори елиминиран играч.

ПРИМЕР: Дефиниране на отстраняването:

…„круша”, защото за разлика от “ябълка” и “праскова” няма абсолютно кръгла форма

ЧИФТОСВАНЕ

I. ПОДГОТОВКА

Използвайте вече споменатите картончета. Изберете осем от тях.

II. ДЕЙСТВИЕ

1. Подредете картончетата в две колони по четири.

2. Детето свързва една дума от първата колона с дума от втората, т.е. чифтосва ги

3. Детето дефинира чифтосването

III. ПРИМЕР

Осемте думи са, както следва:

дете   кофа

риба   сладолед

врабче   бор

гора    зърно

Дефиниране на свързването (чифтосване):

Детето обича сладолед.

В кофата има риба.

Врабчето кълве зърно.

Борът расте в гората.

IV. ВАРИАНТИ

1. Може да продължите играта, като предложите на детето да свърже една от думите в първата колона с думите от втората колона, или обратно – една дума от втората колона с думите от първата.

ПРИМЕР: Дефиниране на свързването:

Детето носи кофа.

Детето яде сладолед.

Детето се покатери на бора.

Детето събира зърно.

СВЪРЗВАНЕ

I. ПОДГОТОВКА

Изберете пет произволни картончета.

II. ДЕЙСТВИЕ

Детето избира друго произволно картонче

1. Стремежът е единичната произволна дума да бъде свързана с всяка една от петте произволни думи

2. Детето дефинира връзката

III. ПРИМЕР

Петте произволни думи са: маса, ученик, злато, копчета, роза

Единичната произволна дума е “кутия”.

Дефиниране на свързването:

…кутията може да е върху масата

…ученикът държи моливите и химикалите си в кутия

…златото се съхранява в кутия

…копчетата се продават в кутия

…можеш да отгледаш роза в кутия

IV. ВАРИАНТИ

1. Изберете друга единична произволна дума и я свържете със същите пет произволни думи.

2. Изберете други пет произволни думи и ги свържете с първата единична произволна дума.

 

Към първа част –>

Към втора част –>

Към трета част –>

error: Свържете се с автора за разрешение!!