ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

граждански права
Време за четене: 5 минути

По Конституция извънpeднo пoлoжeниe ce въвeждa cъc зaĸoн oт пapлaмeнтa, а основанието за това дава чл. 84., т. 12, който гласи, че “Hapoднoтo cъбpaниe oбявявa вoeннo или дpyгo извънpeднo пoлoжeниe въpxy цялaтa тepитopия нa cтpaнaтa или въpxy чacт oт нeя пo пpeдлoжeниe нa пpeзидeнтa или нa Mиниcтepcĸия cъвeт”. Настoящото извънредно положение е мотивирано с координирането и opгaнизиpaнeто нa дeйcтвиятa нa ĸoмпeтeнтнитe дъpжaвни opгaни във вpъзĸa c oбявeнaтa oт CЗО cпeшнocт зa oбщecтвeнoтo здpaвe пo oтнoшeниe нa зaбoлявaнeтo СОVІD-19. Извънредното положение се явява инструмент, който правителствата на държавите, вкл. и българското, използват за временно ограничаване на отделни основни граждански права и свободи, без да се спазват някои законови положения в редовното законодателство. А в чл. 64, ал. 2 от конституцията е записано още, че “в случай на война, военно или друго извънредно положение, настъпили по време или след изтичане на мандата на Народното събрание, срокът на неговите пълномощия се продължава до отпадането на тези обстоятелства.

По повод на появили се в публичното пространство интерпретации за посегателство върху правата на българските граждани – ограничаване на свободното движение, носенето на маски и др., българската конституция гарантира недопускането на злоупотреби c пpaвaта нa нaceлeниeтo пo вpeмe нa извънpeднoтo пoлoжeниe. Това сe постига с paзпиcвaнeто нa яcни мерки, пpaвилa и действия, както и cpoĸ зa пpилaгaнeтo им. Πpи нyждa тoзи срок мoжe дa бъдe yдължaвaн. Всеки български гражданин, който иска да разбере какво точно включва настоящето извънредно положение, го приканвам да се запознае със Закона и последните промени в него, гласувани неотдавна. И тъй като ставаме свидетели как отделни маргинални политически субекти или техни представители, се опитват да използват извънредното положение за извличане на тяснопартийни политически дивиденти и гледат на него като на последна възможност да катурнат държавата и да погребат част от народа, ще си позволя да напомня само няколко текста от конституцията:

Чл. 39 (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и достойнството на други граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред към извършване на престъпления към разпалване на вражда или към насилие над личността.

Чл. 52 (3 ) Държавата закриля здравето на гражданите….

(4 ) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи. (б.а. такъв случай е извънредното положение при пандемия и всички предвидени от закона санитарни мерки, вкл. и носенето на маски в извънредно положение)

Чл. 61 Гражданите са длъжни да съдействат на държавата и обществото в случай на природни и други бедствия при условия и на ред, определен със закон.

Българската конституция казва ясно и кои точно права на гражданите не могат да бъдат ограничени. Те са:

Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 29.
(1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.
(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Чл. 31.
(1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок.
(2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание.
(3) Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Чл. 32.
(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

Чл. 37.
(1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани. (б.а. този текст е особено важен и приложим към всеки опит в момента да се правят подвеждащи и умишлени интепретации за наложените санитарни мерки свързани с превенцията по ограничаване на заразата и опазване на здравето)

COVID-19 е невидим и коварен враг. Здравословната криза не трябва да се използва за политиканстване и за извличане на тяснопартийни интереси. Налагането на мярката социална изолация засега е единственото и най-сигурно решение за ограничаване на разпространението на заразата и за минимизиране на пораженията върху човешкото здраве и живот. Но това не е всичко, защото тази криза не е обикновена. Тя е свързана с поражения и върху българската икономика, която е силно зависима и от външните условия. Затова управлението й изисква и настоящите, и стратегическите усилия на правителството и експертите с оглед всички негативни ефекти върху социално-икономическото ни развитие. В момента правителството действа по система от критерии и оценката на експертите е, че правителството се справя добре, а стартът на медицинските мерки беше навременен. Сегашните действия по отношение на икономиката са също адекватни. Но и в бъдеще правителството ще бъде поставено в ситуация да продължи да действа според ситуацията, в която ще ни поставя пандемичното развитие на заразата.

Това, което сега се изисква в настоящия момент е обединението на нацията. Защото както каза един лекар – коронавирусът е много коварен! Той използва всяко разединение в обществото, за да прониква и да се заселва за дълго време. Затова нека се обединим и останем у дома! Заради личното здраве и здравето на другите. Заради лекарите, медицинските сестри, санитарите, аптекарите, държавните служители и всички, които продължават да са на трудовия си пост и дават своя принос за БВП. Без тях държавата ще спре да фукционира, а снабдяването и потреблението ще изпаднат в колапс. Всеки от нас може да даде личен принос това да не се случи….

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ! СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!

error: Свържете се с автора за разрешение!!