БИЗНЕС УМЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ! ЗАЩО НЕ?

бизнес умения в училище
Време за четене: 3 минути

Скоро прочетох, че ще учат децата как да правят бизнес, за да има в страната повече работещи малки и средни фирми. Чрез извънкласни дейности в училищата ще обучават децата и младежите в предприемачество. Тези мерки са заложени в Националната стратегия за малки и средни предприятия (2021-2027 г.), която е пусната за обществено обсъждане. Предвижда се ученицитe да правят тренировъчни предприятия, за да видят на практика как да развият идеите си в реален бизнес. Идеята е освен задължителния предмет “Технологии и предприемачество”, който първокласници изучават и в момента, да се наблегне на повишаване на самоувереността на младите предприемачи в собствените им умения. Целта е да се увеличат предприемаческите намерения на завършилите училище, които възнамеряват да започнат свой бизнес и да създадат малки и средни предприятия в страната. В тази връзка държавата ще насърчава създаването на бизнес инкубатори и центрове по предприемачество чрез публично-частни партньорства.

Днес в много български училища придобиването на безнес умения отдавна е практика. Когато аз стартирах т.н. Час по бизнес в рамките на Часа по мислене по Системата за латерално мислене на професор Едуард де Боно, годината беше 2001-а. Модулът по предприемачество, наречен от мен Час по бизнес, беше един кратък интерактивен курс по предприемаческо мислене, базиран на методите и похватите, които Cистемата за латерално мислене предлага и която позволява използването на ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и работа в екипи. Основното в обучението е придобиването на елементарни знания за предприемачеството и организирането на фирмена дейност. Заниманията се провеждаха веднъж месечно, a обучението въвежда децата в света на бизнеса и успяването чрез труд и предприeмаческа инициатива. Осигурява се практическо време за прилагане на придобитите компетентности и умения. Повече за тази моя практика можете да научите и от други мои публикации на страницата “Училище за идеи” в Детски сайт, но най-вече от статията ми “Час по бизнес”, публикувана в този сайт.

Очаква се броят на учениците, които ще бъдат включени в дейности по практическо обучение в реална работна среда да се увеличи значително. Аз твърдя, че подобна политика има смисъл да стартира още в първите години на училищното образование чрез различни модули на гражданското образование и други извънкласни форми на обучение. В тази връзка бих препоръчала на учителите да използват и онлайн платформата за данъчна грамотност TAXEDU, която има за цел да даде знания на младите за данъците и за това как те засягат техния живот. Порталът съдържа игри, материали за е-обучение и микромодули, представящи информацията по забавен и привлекателен начин. Материалите са насочени към три възрастови групи – деца на възраст между 9 и 12 години, тийнеджъри между 13 и 17 години и по-големи младежи. Съдържанието на материала е налично на всички официални езици на ЕС, включително и на български.

На интернет страницата https://europa.eu/taxedu може да бъде намерен и кът на учителя, предлагащ ресурси, полезни съвети за преподаване на информацията за данъци и за ползите от тях в училище. Достъпни са и готови планове за уроци за учители. Всеки план на урока включва описание и конкретни цели, заедно с упражнения, които учителите могат да използват в своите часове. През 2020 г. данъчната администрация на Италия включи платформата TAXEDU в популяризирането на онлайн образователната си кампания, насочена към младите “Tax and school”. Целта на образователната инициатива на Европейския парламент е повишаване на фискалната грамотност на младите, чрез използване на модерни, дигитални комуникационни канали и съответно намаляването на данъчните измами и избягването на данъци в цяла Европа в дългосрочен план.

error: Свържете се с автора за разрешение!!