ВРЕМЕ ЗА ИЗБОРИ – ВРЕМЕ ЗА ПРОПАГАНДАОбщество

ВРЕМЕ ЗА ИЗБОРИ – ВРЕМЕ ЗА ПРОПАГАНДА

“Пропагандата в условия на демокрация играе същата роля, както и тоягата в тоталитарната държава”, според Ноам Чомски – световноизвестен американски
error: Свържете се с автора за разрешение!!