ИГРИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – II част

семейни игри
Време за четене: 3 минути

Днес ви предлагам втора част от моите упражнения, които можете да използвате като семейни игри за развитие на творческото мислене на вашето дете. И миналия път споменах, че моите примери са разработени по методиката на професор Едурад де Боно, което е видно от книгата му “Как да развием творческото мислене “/ Локус, 2009./ Само ви напомням, че през 70-те години Едуард де Боно разработва т.н. карти Think Link, върху които е изобразена картинка или е изписана дума за стимулиране на идеи.  В моите игри също може да прибегнете до един от двата варианта. Това зависи от възрастта на детето – дали е в етап на овладяно умение за четене, или още е в предучилищна възраст и не може да чете. С тази публикация ви давам още една възможност да се присъедините към разбирането на автора, че “творческото мислене е умение, което всеки може да усвои, да упражнява и да използва.”/с.12/ По този начин ще станете негови и мои съмишленици, приемайки, че “креативността е логическо поведение”, което трябва да се възпитава още в ранна възраст.

Звездичката в заглавието означава, че примерите в предложените игри са мои, а методиката е на Едуард де Боно.

НИШКА*

 

1. ПОДГОТОВКА

1. Изберете пет произволни картончета

 

1. ДЕЙСТВИЕ

1. Детето да подреди думите в нишка, така че всяка дума да води от първата към следващата.

2. Дефиниране на подреждането

 

III. ПРИМЕР

Петте произволни думи са: учебник, автор, учител, учен, ученик

Дефиниране на подреждането: учител, ученик, учебник, автор, учен

… учителят преподава на ученика

ученикът учи от учебник

учебникът е написан от автор

… авторът е учен

 

1. ВАРИАНТИ

1. Нека да пробва и други варианти на подреждане

2. Да опита да подреди повече от пет произволно избрани думи

 

СЮЖЕТНА ЛИНИЯ*

 

I.ПОДГОТОВКА         

1.Изберете четири произволни картончета.

 

II. ДЕЙСТВИЕ

1. Предложете на детето да измисли история, като използва произволно избрани четири думи, в избрана от него последователност.

2. Разказване на историята

 

III. ПРИМЕР

Произволно избраните четири думи са: храст, лисица, зайче, зима

 

Историята е: Зима е. Малкото зайче зъзне под един храст. Оглежда се наоколо за  хитрата лисица.                                                                

 

1. ВАРИАНТИ

1.Нека детето да използва произволните думи в същата последователност, в която са изтеглени картончетата.

2.Използвайте повече от четири произволни думи.

 

НАЛОЖЕНА ИСТОРИЯ*

 

I. ПОДГОТОВКА      

1. Изтегляте произволните думи една по една

 

1. ДЕЙСТВИЕ

1. Детето започва да разказва история по първите две изтеглени произволни думи

2. Продължава историята по третата произволно избрана дума

3. По същия начин се изтегля всяка следваща дума, като детето продължава историята

 

1. ПРИМЕР

Първите две изтеглени думи са: врабче и локва

Горещо е. Малкото врабче търси къде да се поразхлади. Видя наблизо една локва и полетя  като стрела. Щастливо запърха в нея с крила.

 

Следващата произволна дума: момиче

…В това време мина едно момиче и пръските изцапаха бялата му рокля. 

Следващата произволна дума: крак

…То тропна сърдито с крак.

                                                                       и т. н.         

V. ВАРИАНТИ

1. След като изтеглите първите две думи, вземете едновременно още две произволни картончета. Заедно решете  коя от двете думи да включите в играта и коя да   махнете.

Към първа част –>

Към трета част –>

error: Свържете се с автора за разрешение!!