ЗА ДА НЯМА СПЕКУЛАЦИИ

кризисни мерки
Време за четене: 4 минути

20.05.2020 г.

Публикувани са данните за финансовото състояние на общините за първото тримесечие на 2020 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси (ЗПФ).

Анализът на данните в края на първото тримесечие на 2020 г. спрямо края на 2019 г., както и спрямо същия период на 2019 г., показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната спада до 29,47 % спрямо 34,92 % в края на 2019 г., като остава по-нисък и спрямо същия период на миналата година (33,60 %). Броят на общините, които отчитат по-висок дял на приходите от общите постъпления от средния за страната, е 44, спрямо 38 към края на преdходната година и 40 към края на месец март 2019 г. Приходите превишават разходите за местни дейности към края на първото тримесечие на 2020 г. при 17 % от общините или при 46 общини, отчита се намаление спрямо същия период на миналата година, когато са били 58. В края на 2019 г. този резултат се наблюдава само при 16 общини. Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ, спада до 46,49 % спрямо 48,50 % година по-рано, като остава по-ниско спрямо края на 2019 г. – 48,49 %. Към края на месец март 2020 г. бюджетното салдо на общините е положително и е в размер на 314,2 млн. лв.

20 май

Работните места на 219 845 служители в 13 497 предприятия ще бъдат запазени благодарение на мярката 60/40. По нея държавата покрива 60% от осигурителния доход и дължимите осигуровки към него, а останалите 40% се заплащат от работодателите. Одобрението на подадените документи се извършва от Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни след кандидатстването.

До момента Националният осигурителен институт (НОИ) е превел компенсации в размер на близо 38 млн. лв. на 6475 компании. Със средствата ще бъдат изплатени възнагражденията на 99 646 служители. Плащанията от Фонд „Безработица“ са за периода от началото на извънредното положение до първите дни на април, а фирмите ще могат да получават средства по мярката 60/40 до края на юли. Само при последния транш са преведени над 9 млн. лв. за запазване на заетостта на 21 472 работници от близо 1000 предприятия.

20 май

По процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ досега са постъпили 22127 заявления за финансиране на проекти за над 180 млн.лева, ето защо възнамеряваме да увеличим бюджета с още над 40 млн.лева. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на изслушване пред Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание. В началото на юни ще стартираме и процедурата за подкрепа на средни предприятия. Ще се кандидатства с облекчен вид документи, допълни той.

Икономическият министър подчерта , че от началото на годината по Закона за насърчаване на инвестициите има връчени сертификати за близо 220 млн. лв. , като те имат потенциал да разкрият 2251 нови работни места. „Инвестициите са предимно в секторите производство, здравеопазване, складиране и съхраняване на товари, автомобилостроене и др. „Продължаваме разговори и с голям стратегически инвеститор“, добави Караниколов.

21.05.2020

Национален дарителски фонд „13 века България“ ежегодно връчва Националната литературна награда за български роман на годината с цел подпомагане, популяризиране и стимулиране развитието на българската художествена литература. През 2020 тя ще бъде присъдена за девети път.

Днес, 21 май 2020, бяха определени шестимата номинирани за наградата, избрани от общо 30 участници в конкурса: „Балкански ритуал“ с автор Георги Тенев на издателство „Колибри“, „Поразените“ с автор Теодора Димова на издателство „Сиела“, „Странстващият албатрос“ с автор Деметра Дулева на издателство „Хермес“, „Хроники на неведомото“ с автор Николай Терзийски на издателство „Жанет 45“, „Чекмо“ с автор Момчил Николов на издателство „Сиела“, „Чудовището“ с автор Владимир Зарев на Издателство „Хермес“. Предстои сред тях да бъде избран и романът – носител на престижната награда на Фонда.

Източник: Сайтовете на Мин. на финансите, МТСП, Мин. на икономиката, Мин. на културата

error: Свържете се с автора за разрешение!!