ОЩE ЗА ИЗБОРА НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

избора на Иван Гешев
Време за четене: 3 минути

Когато си в ролята на интервюиран, винаги трябва да си готов със стратегия да се защитиш и да атакуваш. Рискът е много голям, ако изразяваш теза или мнение, а не можеш да ги защитиш. Това се случи и в днешното интервю на Коритаров в “Свободна зона” по ТВ Европа, когато гост му беше представител на “Обединение на свободните адвокати” (ОСА). Това е организацията, която се обърна преди време към президента Радев, призовавайки го да не подписва указ за назначението на Иван Гешев за главен прокурор. Тогава те посочиха, че фигурата на главния прокурор е останала безконтролна и всевластна и затова процедурата по нейният избор трябва да се извършва изключително внимателно и прецизно, при максимално широко обществено обсъждане и подкрепа. Твърдяха, че е недопустимо изборът да се направи без състезание между няколко кандидати на полето на идеите за бъдещето на прокуратурата. Било неприемливо за главен прокурор да се избере човек, който публично е обявил, че не е привърженик на разделението на властите.

Гостът е представител на адвокатската общност и очаквах от него да защити професионално посочените в обръщението претенции. Да ви призная, беше ми забавно, че Коритаров като един добър адвокат не просто притискаше госта си до стената, а той направо го “разплеска”, предизвиквайки интервюирания да развие защитата си. Първо, едва ли друга европейска практика познава такова обществено обсъждане продължило повече от три месеца, получило такава широка подкрепа – институционална и гражданска, и после – десетчасово препитване на кандидатa. Нещо повече, обсъждането прерастна в дебат и всеки можеше да израз мнение и становище. Но някой решиха, че имат право да упражнят политически натиск върху членовете на ВСС. Натиск… от улицата! И от същите, които преди време написаха правилата.

Нямало било състезание! Правилно беше, когато Коритаров го запита, а дали може да посочи къде в конституцията или в ЗСВ е записано, че трябва да има състезателност? Никъде! Според въпросният господин “състезателност” се подразбирала от “избор”. Грешка, господин адвокат! “Избор” в правото означава най-точно да избереш или да отхвърлиш, освен ако изрично не е записано уточнението “между двама или повече кандидати”. И не е грешка на изпълнителната власт, че не предложи втора кандидатура, защото така не бе дадена възможност за спекулативно разгръщане на излишния дебат за бъдещи опасни зависимости.

Гостът остана на позицията на ОСА, че Иван Гешев не бил за разделение на властите. И това било водещо в неговите морални качества, които те не одобрявали. Само ще кажа, че се спорва нещо, което е записано “черно на бяло”. Кои качества на кандидата се разминават с моралния кодекс на магистратите? Отговорите дойдоха след прилагането на пълна прозрачност при разглеждане на професионалната и лична биография на кандидата, която беше буквално “разкостена”. Колкото до “разделението на властите”, това е най-естественото състояние и форма на тяхното функциониране в условията на демокрация. Но, взаимодействие и партньорство между властите трябва да има! Не само защото го е казал Монтескьо, а защото прокуратурата представлява държавното обвинение. Съгласно чл. 127 от Конституцията на Република България, Прокуратурата следи за спазване на законността и така защитава интересите и правата на гражданите.

Поводът да напиша тази статия е да предизвикам мисленето ви относно това как, ако си “създал казус”, трябва и да си в състояние да го защитиш. И тъй като съм привърженик на паралелното мислене, затова пиша моите статии, възползвайки се от правото да изразявам мнение. А и не мислите ли, че във всяка история или във всеки повод се демонстрират и принципи. В нашия случай става дума да се научим да правим разликата между изследването на даден въпрос и “създаването на казус”… Иначе се нарича спекулация…

error: Свържете се с автора за разрешение!!