БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ИЗНОС

българия в световния износ
Време за четене: 2 минути

В доклад на БСК от 4 юни 2019 година за “Мястото на България в световния износ през 2018 г.“ се казва, че българският износ отбеляза нов исторически рекорд през 2018 г. – 33,205 млрд. щ. д. Страната ни е на 64 място сред всички износители в света (61 за 2017 г.). Ръстът на износа ни за 2018 г. спрямо 2017 г. е 6%, при ръст на световния внос 10%. Групите стоки с най-голям износ са електротехника и електроника, мед и изделия от мед, енергоносители (горива и електроенергия) и машини и апарати. Тези четири групи стоки формират 36% от износа ни. Група стоки под митнически код 99 за поредна година е на пета позиция в експортната ни листа, но са изключени от анализа в доклада. От анализа са изключени доставките на стоки за отбраната, защото тази информация е конфиденциална. Според неокончателни данни на вносителите, България е изнесла стоки за отбраната поне за 777 мил. щ.д. Редица държави, които са пазар за българска специална продукция, не предоставят данни за търговията си с нея. За периода 2014-2018 г. българският износ, измерен в щатски долари, нараства с 5% годишно, докато световният внос – с 2%. Тези тенденции са различни по групи стоки, представени подробно в доклада.

Източник: БСК

error: Свържете се с автора за разрешение!!