СТОТЕ ДНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО БОРИСОВ 3

борисов 3
Време за четене: 9 минути

Оказва се, че в България т. н. Сто дни на правителството, (което и да е то) са повече повод за негативно опозиционно говорене, което днес се припокрива с фалшивите новини. Така е, защото българите обичаме да се самобичуваме, да се самоподреждаме на последна позиция, но най-вече не обичаме да признаваме успехите на другите. Но така не отричаме ли и собствения си принос, личното си участие? Аз не желая да съм от онези, които допринасят за затвърждаването на българската комплексарщина. Затова избирам да коментирам онези положителни факти, които са свързани с обществения интерес, а и защото  рефлектират в очакванията на всеки един от нас като граждани. Ние сме зависими от положителните тенденции в нашето обществено-икономическо развитие, защото те са определящи за личните ни намерения, за плановете и за изборите, които правим за себе си, за семейството, за  бизнеса си.

Според изследване на “Барометър България”, доверието в работата на кабинета Борисов 3 за първите 100 дни, се e повишило със 7%. Тези, които одобряват коалиционното управление на ГЕРБ и Обединени патриоти са 42%. Това показват данните от проведено проучване в периода 11-15 август 2017 година. Анализатори твърдят, че за пръв път българско правителство, след това на Симеон Сакскобургготски, се радва на нарастващо ниво на одобрение след изтичане на първите сто дни. Премиерът  Борисов е с най-висок рейтинг сред представителите на кабинета. Определено е повлияла неговата външнополитическа дейност – посещенията му в Германия, Франция, Турция, срещите на високо равнище, както и подписването на междудържавния договор за добросъседски отношения с Македония. Премиерът определено  впечатлява и с ролята си на  медиатор при решаването на  възникнали  в обществото ни конфликти и кризисни ситуации.

Що се отнася до правителството, то изглежда единно. Изглежда, че ГЕРБ и Обединени патриоти добре се сработват в условията на коалиционна формула. Управленската активност на повечето министри е резултат и от опита, който притежават като част от предходни кабинети на Борисов. Усещането е, че и “новите” и “старите” имат желание да свършат много работа. С посещенията си в страните от Западните Балкани, министър Захариева засвидетелства българската амбиция да сме фактор за добросъседски отношения в региона. Новосформираното министерство по председателството на Европейския съвет успя много бързо да се ориентира и да продължи подготовката. Действията на образователния министър Вълчев, на които ще се спра по-късно, бяха в контекста на правителствения ангажимент за извеждане на образованието като приоритет. Министерството на регионалното развитие продължи политиката по инфраструктурните проекти. Впечатлителна е професионалната експертиза на министър Петкова, що се отнася до дълбочината на познаване на енергийния сектор. Усилията й определено са насочени към  подобряване състоянието и инфраструктурата на енергийната система, както и успешното реализиране на стратегията за енергийна независимост. Ако министър Петров успее да елиминира действието на субективния фактор, както той се изрази на една пресконференция, и  Министерството на здравеопазването разработи и въведе обективни критерии за регулиране на системата, това ще е най-адекватната мярка в реформата. Ключът към доброто качество на здравната услуга не е единствено в наливането на финансови средства в бездънната яма на твърде “наедрялата” за българските мащаби, мрежа от болнични заведения. Време е държавата да насочва парите на данъкоплатците към онези медицински заведения, които предлагат най-качествено и ресурсно обезпечено лечение.

През тези сто дни бяха решени и някои от проблемите на работещите в МВР, а министерството защити пред протестиращите своята ясна визия за неотложното решаване и на останалите. Министерството на отбраната обяви намеренията на правителството да развива и  укрепва отбранителните възможности на държавата и сигурността на външните ни граници. Амбициозна заявка за реформа направи и Министерството на правосъдието с проекта за Антикорупционен закон и създаването на Бюро за борба с корупцията, както и с редицата предложения за законодателни промени. Министерството на труда и социалната политика реализира  първото обещано увеличение на най-ниските пенсии, продължи реализирането на политиките по отношение на най-чувствителните социални групи от обществото, а безработицата достигна най-ниските си нива. По данни на Института за пазарна икономика през второто тримесечие на 2017-та година коефициентът на заетите до 64 години е достигнал 67,2%. Дори през третото тримесечие на рекордната 2008-а година, този коефициент е бил 65%. Това ниво, според специалистите, е само по себе си рекорд, защото по тяхно мнение, днес в страната ни има повече работа, отколкото преди кризата. Това е и доказателство за ръста в икономиката – един процес, очевидно добре подпомаган и регулиран от Министерството на икономиката. Но правителството трябва да развие дебата за икономическото развитие на Северна България, както и да извади от “мъглата” всички икономически досиета на прехода, независимо от давността. Министерството на околната среда и водите избра за свои приоритети интегративния подход и сътрудничеството с местната власт при опазването на чистия въздух и околната среда. Трябва да се изчисти проблема с “осветляването” на екопроектите, тъй като те продължават да пораждат редица съмнения. И накрая, ми се ще да завърша с опитите да се неглижира управленската активност на министър Ангелкова и на вицепремиера Симеонов по българското Черноморие, както и да им се вмени липса на координация. Оказа се, че обект на проверките не е само шумът, а и нерегламентираното използване на крайморската ивица, заведенията и незаконните строежи, качеството на услугите и храната, хигиената, трудовите отношения и регламентираното отчитане на приходите от дейност. А това непременно ще е дисциплиниращо и с очакван икономически ефект.

Иска ми се да акцентувам на решимостта на правителството да извърши успешна административна реформа. Създаденият Съвет за административна реформа, оглавяван от вицепремиера Томислав Дончев, е реалистичен старт на борбата с бюрокрацията. Включването в състава му на председателя на Държавната агенция “Електронно управление” – с цел осигуряване на връзката мужду административната реформа и електронното управление е знак, че тези два процеса ще вървят заедно.  И това трябва да е така, защото става дума за елиминирането на бюрократични спънки, които “връзват ръцете”, както на гражданите, така и на бизнеса. Очевидно в тази посока ще действа и създадения Регулаторен борд, чиито основни функции сe свързват с извършването на периодични секторни прегледи на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност, както и с разглеждането на предложени за въвеждане регулаторни режими за  намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Обещах да се спра по-подробно и на правителствените действия по извеждането на образованието като приоритет. В тази връзка, и пред прага на подготовката за новата учебна година, МС одобри  допълнителни трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката по бюджетите на общините за финансово осигуряване на две национални програми за развитие на образованието. По Националната програма „Без свободен час” са осигурени 1,019 млн. лева. Други 14,928 млн. лева са осигурени на общините по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”. Одобрени са и допълнителни трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката по бюджетите на общини в размер на 1,561 млн. лв., които са за стипендии и са разпределени на база на постигнатото от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика. И пак в контекста на качеството на училищното образование и обучение, по данни на министерството, ще бъдат осигурени за безвъзмездно ползване познавателни книжки за 100 хиляди деца от задължително предучилищно образование, учебници и учебни помагала за 250 хиляди ученици от I до IV клас, учебници за 150  хиляди ученици от V до VII клас, както и учебници и учебни помагала по специалните учебни предмети за 200 ученици с увреден слух от I до IV клас. На 1100 ученици с изявени дарби от държавни и общински училища ще бъдат предоставени стипендии, за които от държавния бюджет са осигурени 1,8 млн. лева. Гласувани са и средствата за увеличението на учителските заплати с 15% от 1 септември т. г.

Министерството на образованието определи и няколко важни фокуса от своята работа – отпадането от училище и обхват на деца още в етапа на ранното предучилищно образование. Стана ясно, че ще бъде оказана подкрепа на 15 хиляди деца от етнически малцинства, включени в мерки за образователна интеграция. А с цел намаляване на относителния дял на преждевременно напусналите училище, системата за ранно предупреждение за риск от отпадaне ще бъде въведена в нови 11 общини от Северозападния и Югоизточния район. Ще продължат да се развиват и разширяват системите за ограмотяване на възрастни и за ранно кариерно ориентиране в училище. Набляга се на разработването и прилагането на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, включително чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение. Повече от 1760 безработни лица, предимно младежи, ще бъдат включени в стажове или в обучения по време на работа. Очаква се да бъдат създадени 350 нови учебно-тренировъчни фирми, а броят на учениците, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда, да достигне 8 хиляди души.

Прав е премиерът Борисов, като казва, че на опозицията й е трудно, “като много им се иска да разклатят държавата”. По негови думи, за последните два месеца приходните агенции са стопили онези 100 млн. лв., събрани по-малко. Научаваме, че приходите от туризма за първите шест месеца са 2,4 млрд. лева. Безработицата е слязла на 6%. Нашият БВП расте най-бързо в Европа – на 3,6-3,8%. Бюджетът ни е на излишък, нямаме дефицит, имаме най-нисък външен дълг. Петнадесет милиарда лева са в оборот потребление. А обемът на фискалния резерв е достатъчен, за да гарантира стабилността на Валутния борд. Според данни на Евростат, през месец юли България, заедно с Финландия, отчита най-ниската инфлация от 0,6%. За сравнение –  в целия  ЕС инфлацията остава без промяна от началото на годината – 1,3%. На годишна база обаче има значително увеличение, тъй като през юли 2016 г. тя е била 0,2 на сто. Сами можете да направите разлика в двете тенденции – българската и европейската. Всички тези числа са само част от една оптимистична резултативна картина на продължаваща финансова стабилност – ефект от политиките, реализирани от Министерството на финансите, оглавявано от министър Горанов.

При тези факти, които се опитах да систематизирам съвсем бегло, ще повторя думите на премиера – на опозицията наистина не й е леко! Както ми сподели един политически анализатор, тя е принудена сама да си “заработва” опорните точки, да заобикаля положителното или (както се случва през последните дни) да ни занимава със себе си. И май е прав! А и не е кой знае колко трудно, ако решиш да пробуташ на обществото някой случай, свързан с управляващите, като му прикачиш определението “скандал” или “гейт”.  Защото и “суджука“, и НДК”, изглежда да са злоупотреба с име и власт. И едва ли въпросните лица са вложили политически умисъл или са планирали политически ефект. Е, ако действията им ни препращаха към купуване на гласове по време на избори…, това вече е скандал или гейт! А в обсъжданите примери става въпрос за “моралния” избор на двама “герои”, решили да действат по начин, който е дал достатъчно основание на  прокуратурата  да ги привлече под отговорност.  Що се касае до протестите и недоволните през тези сто дни – ако ги нямаше, може би сега щяхме да се питаме, a това нашето, демокрация ли е?

 

error: Свържете се с автора за разрешение!!