КОМПРОМАТЪТ – СКОК В ПОЛИТИЧЕСКОТО НЕБИТИЕОт деня

КОМПРОМАТЪТ – СКОК В ПОЛИТИЧЕСКОТО НЕБИТИЕ

Компроматът е скок в политическото небитие за създателя му и е опит там да бъде изпратена и потенциалната жертва. А
КОМПРОМАТЪТ КАТО НАЧИН НА УПОТРЕБАОт деня

КОМПРОМАТЪТ КАТО НАЧИН НА УПОТРЕБА

В справочните издания, срещу думата компромат се изписва най-често: “Информация, която може да подрони репутацията на един човек.” или “Измислена
error: Свържете се с автора за разрешение!!