БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАВЪРНА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

капиталови пазари
Време за четене: 3 минути

На 15 септември, вторник, Република България (с кредитен рейтинг Baa2 по Moody’s /BBB по Standard & Poor’s /BBB по Fitch), успешно пласира облигации, представляващи първостепенен, необезпечен заем във формат „Regulation S“, в два транша от по 1,25 млрд. евро и срочности от 10 и 30 години. Постигнатите параметри на двата транша са следните: за 10-годишната облигация – средна цена 99,863 за 100 евро номинал, лихвен купон в размер на 0,375% и спред спрямо осреднен лихвен суап (MS) от 60 б.т. (доходност: 0.389%) за 10-годишната емисия, и средна цена от 97,566 за 100 евро номинал, лихвен купон в размер на 1,375% и спред спрямо суапа от 145 б.т. (доходност: 1,476%).

Ролята на водещи мениджъри беше поверена на инвестиционните банки BNP Paribas, Citi, JP Morgan and UniCredit.

Възползвайки се от благоприятните текущи пазарни условия и оскъдните възможности за инвестиране в рамките на рисковия сегмент, към който принадлежи страната, България се завърна на международните капиталови пазари след повече от 4 години отсъствие след последната емисия през март 2016 г.

Мандатът беше анонсиран в понеделник, 14 септември, в рамките на Глобален инвеститорски конферентен разговор и индивидуални разговори с отделни инвеститори в рамките на същия ден. В резултат на получената силна инвеститорска поддръжка и благодарение на положителното начало на процедурата през първия ден, Министерството на финансите реши да премине към етапа на обявяване на първоначално формиране на цената (Initial Pricing Thoughts (IPTs)) във вторник, 15 септември. Съответните нива бяха определени на MS+95 б.т. за 10 г. и MS+175-180 б.т. за 30 г. облигация.

Началото на процеса по емитиране на облигациите веднага привлече интереса на инвеститорите – регистърът на поръчките нарасна постъпателно, достигайки 7,2 млрд. евро в края на първия етап към 11:58 UKT / 13:58 EEST. Поръчки с голяма стойност допринесоха за свиване на спредовете с 20 б.т., в сравнение с началото на процедурата за 10 г. срочност и 15-20 б.т. за 30 г. книжа. Разумното ревизиране на цената и наблюдаваното солидно увеличение на търсенето подтикна инвеститорите да продължат с регистрирането на нови поръчки за двата транша по време на отварянето на пазара в САЩ. Последващ наплив от поръчки добави около 3 млрд. евро нов обем към регистъра на облигацията, което позволи на Министерството на финансите да обяви второ намаление на спредовете от 15 б.т. (MS+60 б.т. за по-късата емисия и MS+145 б.т. за по-дългата). На този етап бе определен и ориентировъчният обем на новата емисия в рамките на 2,0-2,5 млрд. евро. Сделката бе стартирана в 15:15 UKT / 17:15 EEST с еднакъв размер на двата транша – всеки от по 1,25 млрд. евро. На последващ етап, в 19:25 UKT / 21:25 EEST, бе определена и цената на емисията. Регистрираното намаление от 30/35 б.т. от първоначалните нива е показателно за силния интерес към българския суверенен дълг.

Окончателният размер на регистъра на поръчките достигна 3,7 млрд. евро при подадени 254 заявки за 10 г., и 3,6 млрд. при подадени 236 заявки за 30 г. транш. Интерес към емисията проявиха инвеститори от цяла Европа, като преобладаваха фонд мениджъри и банки.

Трансакцията отбеляза няколко важни момента. Това е втората най-голяма сделка по пласиране на дълг за Правителството, като 10-годишната облигация постигна най-ниския купон, респективно доходност и спред. Следва също да се отбележи, че 30-годишният транш е емисията с най-големия матуритет, който България е емитирала. Тази емисия допълни суверенната дългова крива на доходността на България и увеличи ликвидността на българския дълг.

Източник: Сайта на Министерство на финансите

error: Свържете се с автора за разрешение!!