ИЗСЛЕДВАНЕ НА ETB ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ

общественото доверие
Време за четене: 4 минути

Публикувано е 22-то глобално годишно изследване на Edelman Trust Barometer (ETB). То включва 30-минутни онлайн интервюта сред 36 000 респонденти и е проведено между 1-24 ноември 2021 година. Предмет на изследването е общественото доверие в демокрацията, правителствата, медиите, бизнеса и неправителствените организации в 28 държави. „Наистина имаме срив на доверието в демокрациите. Намираме свят, обхванат в порочен кръг на недоверие, подхранван от нарастващата липса на вяра в медиите и правителството. Чрез дезинформация и разделение тези две институции подхранват процеса и го използват за търговски и политически изгоди”, смята Ричард Еделман, чиято изследователска група реализира това изследване.

Една от основните причини за спада на общественото доверие е начина, по който националните правителства се справят с пандемията. На фона на спада в доверието към тях, растат очакванията, свързани с бизнеса. Но той не би могъл да свърши всичко сам, заради това трябва да работи с държавните институции, за да бъдат насърчавани иновациите и да бъде стимулирано въздействието върху темповете на икономическото развитие. Заради приноса му за разработването и производството на ваксинациите, бизнесът е запазил високите си нива на доверие в световен мащаб, макар че чрез проведените интервюта са отчетени известни резерви по отношение ангажиментите му за преодоляването на социалната несправедливост.

Според изследването, животът на хората днес се свежда до тяхното усещане за икономическа сигурност. Те са обезпокоени от хипотезата, че може да загубят работното си място по причина на пандемията или заради елиминирането на човешка работна ръка по причина на технологични нововъведения. През последната година сред държавите, които отчитат най-високи нива на спад на обществено доверие към институциите са Германия – със 7 пункта надолу до 46, Австралия – 53 (-6), Нидерландия – 57 (-6), Южна Корея – 42 (-5) и САЩ. – 43 (-5). Това показва, че въпреки размера на харчовете за стимулиране на икономиките, които направиха едни от най-богатите държави в света – заради пандемията, те не са успели да вдъхнат трайно чувство на доверие. В Япония само 15% от хората вярват, че те и семействата им ще бъдат в по-добро положение след пет години, а в повечето други демократични страни отговорите на същия въпрос варират между 20 и 40%. В Китай обаче почти две трети са оптимистично настроени за икономическото си състояние, а 80% от индийците вярват, че ще бъдат по-добре след пет години. Обяснението на Edelman за по-високите нива на обществено доверие в Китай е, че те са свързани не само с икономическите възприятия, но и с по-голямото усещане за предвидимост на китайската политика. „Мисля, че има съгласуваност между това, което се прави, и това, което се говори…“ Китай редовно не съобщава за нови смъртни случаи в продължение на месеци, тъй като провежда строга политика на „нулев COVID“. В същото време САЩ се нарежда на първо място по среднодневен брой на съобщените нови смъртни случаи.

Най-новите резултати от проучването на Edelman са продължение на тенденцията от последните години – на нарастващо разочарование от капитализма, от политическото управление на държавите и от медиите. „Фалшивите новини“ са достигнали рекордни стойности, което е достатъчно основaние анкетираните да се притесняват, защото са наясно, че те се „използват като оръжие“ за удовлетворяване на определени политически и икономически интереси. Тяхната роля увеличава страховете ими усилва безпокойстовто им. Сред обществените страхове на първо място е загубата на работа, а изменението на климата вече е на второ място по значимост. Допълнителни страхове поражда и усещането, че бизнес лидерите действат преди всичко, водени от своите убеждения и ценности, а не – от интересите на мнозинството. Около 2/5 от тях заявяват, че бизнесът не прави достатъчно за преодоляването на проблемите, свързани с изменението на климата, преодоляването на икономическото неравенство и преквалификацията на работната сила. Те са приоритетно изведени като същностни човешки потребности на фона на пандемичната криза. Доказателство е, че свободата от тревога и несигурност остава най-важната човешка стойност.

Източник: Сайта на Edelman Trust Barometer

error: Свържете се с автора за разрешение!!