НЕДОСЕГАЕМ ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТОт деня

НЕДОСЕГАЕМ ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ

Няма съмнение, че изходната база на лансираните в публичното пространство различни мнения е ал. 1 на чл. 103 на Конституцията,
ЕДНО ИСКАНЕ ЗА СМИСЪЛА НА ЧЛ. 103 ОТ КОНСТИТУЦИЯТАОт деня

ЕДНО ИСКАНЕ ЗА СМИСЪЛА НА ЧЛ. 103 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

Нa зададен му въпрос за искането на главния прокурор до КС, днес по време на пресконференция за третата година от
error: Свържете се с автора за разрешение!!