УЧЕНЕТО КАТО ПОЗНАВАТЕЛЕН ПРОЦЕСОбразование

УЧЕНЕТО КАТО ПОЗНАВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Ученето е процес, който е свързан със запаметяване на прочетеното, но и с неговото възприемане и възпроизвеждане. За стойностите (важните
ОТНОВО ЗА ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕОбразование

ОТНОВО ЗА ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ

Поводът да избера отново тази тема е съвсем конкретен – моите преки впечатления, свързани със затрудненията, които много ученици срещат
ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ТЕСТОбразование

ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ

През последните две-три години тестовете по български език и литература, които се предлагат при завършване на седми и дванайсти клас,
САМООЦЕНКА НА ЧЕТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТОбразование

САМООЦЕНКА НА ЧЕТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ

След редицата публикации, които написах по темата за четенето с разбиране, този път искам да предложа структура за самооценка на
ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗОбразование

ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ

Темата за трансформиращия преразказ е свързана с възможностите на ученика да разбира, да разсъждава и да извлича информация от текст.
АНАЛИЗЪТ НА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА И ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕОбразование

АНАЛИЗЪТ НА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА И ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ

Реших да предложа тази публикация, защото тя има пряко отношение към по-широката и толкова актуална тема за четенето с разбиране.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА И ГЛЕДНАТА ТОЧКАОбразование

ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА И ГЛЕДНАТА ТОЧКА

Темата за интерпретацията съм я разглеждала в няколко статии, най-вече по посока на това как да развием самото умение за
РОЛЯТА НА ВЪПРОСИТЕ ПРИ ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ТЕКСТОбразование

РОЛЯТА НА ВЪПРОСИТЕ ПРИ ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ТЕКСТ

В няколко публикации последователно се опитах да ви предложа идеи, свързани с крайната цел на четенето – интерпретирането на текста,
ЗА УМЕНИЯТА ДА БОРАВИМ С ИНФОРМАЦИЯОбразование

ЗА УМЕНИЯТА ДА БОРАВИМ С ИНФОРМАЦИЯ

Една от задачите на българското училище е да развива уменията за боравене с информация. Това учениково умение означава: да може
ШЕСТТЕ РАМКИ НА МИСЛЕНЕОбразование

ШЕСТТЕ РАМКИ НА МИСЛЕНЕ

Избирам тази тема, защото смятам, че усвояването на умението за възприемане на информация, без това да го затруднява, е особено
error: Свържете се с автора за разрешение!!