Теми

Популярни

управляващи

ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ И УПРАВЛЯВАНИТЕ – ПО ПРИНЦИПОбщество

ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ И УПРАВЛЯВАНИТЕ – ПО ПРИНЦИП

Никоя държава не може да просъществува без йерархия, без управляващи и управлявани. Елитарна безсмислица е едните или другите да си
error: Свържете се с автора за разрешение!!