Теми

Популярни

руско-украински конфликт в Керченския пролив

ЦЕ ii ДОЛЯ, ЦЕ ii ЩАСТЯОт деня

ЦЕ ii ДОЛЯ, ЦЕ ii ЩАСТЯ

Це ii доля, це ii щастя. Това е нейната съдба, това е нейното щастие. Така би звучало обобщено усещането ви
error: Свържете се с автора за разрешение!!