КОГАТО ПОЛИТИКАТА E САМО ЕЛЕМЕНТАРНИ ТВЪРДЕНИЯОт деня

КОГАТО ПОЛИТИКАТА E САМО ЕЛЕМЕНТАРНИ ТВЪРДЕНИЯ

В латералното мислене, чийто автор е професор Едуард де Боно, съществува принципно разбиране за противопоставянето като човешка реакция на несъгласие,
ОЩЕ ЩРИХИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИКОбщество

ОЩЕ ЩРИХИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИК

По мое мнение, преобладаващата част от днешните български политици се изявяват на едно много ниско интелектуално и експертно равнище. До
error: Свържете се с автора за разрешение!!