НОВИНИ ОТ МИНИСТЕРСТВАТАНе е фейк

НОВИНИ ОТ МИНИСТЕРСТВАТА

***На база на предварителни данни и оценки за месец януари 2021 г. се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма
ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА COVID КРИЗАТАНе е фейк

ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА COVID КРИЗАТА

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В КСОНе е фейк

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В КСО

Втората пенсия Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване,
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБЪРНАТА КЪМ ГРАЖДАНИТЕНе е фейк

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБЪРНАТА КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

+++Политиките за подкрепа на семейството и жените и постигане на баланс между личния и професионалния живот са сред приоритетите на
АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИНе е фейк

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

*** Към 4 септември 2020 г., над 200 млн. лв. от антикризисния пакет на Министерството на икономиката е раздаден на
ЗА ДА НЯМА СПЕКУЛАЦИИНе е фейк

ЗА ДА НЯМА СПЕКУЛАЦИИ

20.05.2020 г. Публикувани са данните за финансовото състояние на общините за първото тримесечие на 2020 г. и на общините със
НОВИНИ ОТ МОН И МТСПНе е фейк

НОВИНИ ОТ МОН И МТСП

11 май МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. Финансова премия в размер на 80 лева ще получат квесторите и учителите-консултанти на
error: Свържете се с автора за разрешение!!