ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ –  III ЧАСТОбразование

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – III ЧАСТ

Продължаваме с мисловните инструменти от широко използваната програма CORT на професор Едуард де Боно. Тя включва много повече инструменти за
ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – II ЧАСТОбразование

ПРЯКО ПРЕПОДАВАНЕ НА МИСЛЕНЕ – II ЧАСТ

Съществена част от прякото преподаване на мислене по системата на Едуард де Боно, е усвояването на мисловните инструменти. Те са
error: Свържете се с автора за разрешение!!