Теми

Популярни

лидерството

СОКРАТ, ПРОТЕСТИТЕ, ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ И ДВА ОТВОРЕНИ ВЪПРОСА В КРАЯОт деня

СОКРАТ, ПРОТЕСТИТЕ, ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ И ДВА ОТВОРЕНИ ВЪПРОСА В КРАЯ

Гръцкият философ Сократ и до днес има репутация на човек, който обича да задава насочващи въпроси. Казват, че го правел
error: Свържете се с автора за разрешение!!