ЕТИЧНИ НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТНе е фейк

ЕТИЧНИ НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

# Работна група от независими експерти към Европейската комисия представи етични насоки за работа на изкуствения интелект. Българският еврокомисар Мария Габриел
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТНе е фейк

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

# На страницата на Европейския парламент се съобщава, че са одобрени поправки в Газовата директива на ЕС. “За” промените на
JASPERSНе е фейк

JASPERS

#Правителството одобри отчета по изпълнение на мерките от Плана за действие 2014-2020 г. на JASPERS през 2018 година. JASPERS е
error: Свържете се с автора за разрешение!!