СТАНДАРТЪТ Е В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ФАКТИТЕОбщество

СТАНДАРТЪТ Е В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ФАКТИТЕ

Ако днес имаме нужда от някакъв стандарт, то той е в обективното изследване на фактитe, защото има риск да продължим
ЗА ЗАКОННОСТТА И МОРАЛАОбщество

ЗА ЗАКОННОСТТА И МОРАЛА

По определение законността е режим, при който всички правни субекти и гражданите се задължаваме да съблюдаваме законите и нормите. Затова
error: Свържете се с автора за разрешение!!