ЦВЕТНИЦА Е!

цветница
Време за четене: 2 минути

1. И когато се приближиха до

Ерусалим и дойдоха във Витфагия

при Елеонския хълм,

Исус изпрати двама ученика,

като им каза:

2. Идете в селото, което е

насреща ви, и веднага ще намерите

вързана ослица и осле с нея,

отвържете ги и Ми ги докарайте

3. И ако някой ви рече нещо,

кажете: На Господа трябват,

и той веднага ще ги изпрати.

4. И това стана, за да се сбъдне

реченото чрез пророка,

който казва:

5. “Кажете на Сионовата дъщеря:

Eто, твоят Цар иде при теб,

кротък  и възседнал ослица,

и на осле, рожба на впрегатно.”

6. И тъй, учениците отидоха

и направиха, както им поръча Исус.

7. Докараха ослицата и ослето

И наметнаха на тях дрехите си,

и Той седна върху тях.

8. И едно много голямо множество

постла дрехите си по пътя,

други пък сечеха клони от дърветата

и ги постлилаха по пътя.

9. А множествата, които вървяха пред Него

и които идваха след Него, викаха:

“Осанна“ на Давидовия син!

Благословен, който иде в Господното име!

Осанна във висините!

10. И когато влезе в Ерусалим,

целият град се раздвижи

и казваха:Кой е Тоя?

11. И множествата казваха:

Този е пророкът Исус,

който е от Назарет от Галилея.

                       Eвангелието според Матей, 21

error: Свържете се с автора за разрешение!!